Preskočiť navigáciu.
Domov
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

15.01.2015

KONIEC ROKA
- Doplnená tlač PDF formulára pre Daňové priznanie PO pre rok 2014
- Doplnená tlač PDF formulára pre Daňové priznanie typ B pre rok 2014
MZDY
- Doplnená tlač PDF formulára pre Daňové priznanie typ A pre rok 2014
- Doplnená tlač PDF formulára pre Ročné hlásenie pre DU pre rok 2014
- Doplnená tlač PDF formulára pre Mesačný výkaz pre Dôveru
(Platí od 1.2.2015 pre obdobie miezd 01.2015)

27.12.2014

NOVÁ VERZIA 2015 PROGRAMU INSYPO

Cenník nových verzií programov INSYPO

Objednávku pre novú verziu programu je možné vyplniť priamo na našej internetovej stránke www.femes.eu , resp. poslať na našu e-mail adresu femesala@insypo.sk

Ďalšie informácie o novej verzii a popis hlavných zmien nájdete v prílohe.

07.11.2014

VŠEOBECNÉ
- Pri odkopírovaní súborov, adresár je na 40 znakov a je možné zadať ľubovolný počet podadresárov
- DBF- Do neuhradených a uhradených pohladávok a závazkov je možné zapísať aj rozúčtovanie(P) a dielčie úhrady
- V prípade sieťovej licencie nie je možné definovať umiestnenie lokálnych subsystémov a lokálnych súborov
MZDY
- Výkaz pre zdr.poisťovne + súbor pre www: ak je vyplnený prevod rodných čísiel a hodnoty RodneCislo a RodCisZDR su rozne , tak sa NEUPRAVUJE rodné čislo pre roky <= 1953
UČTO

24.09.2014

MZDY:
- V parametroch pre výkazy boli rozdelené priezvisko a meno a bol doplnený email. V prípade, že nie je zadaný email v parametroch pre výkazy, potom email je načítaný z údajov o firme, resp. z korešpondenčnej adresy firmy.
HIM:
- V ponuke: Karta majetku je možné vynechať položky s nulovou zostatkovou hodnotou.
PLATOBNÉ PRÍKAZY:
- Evidované stále príkazy - doplnené F5: zmena kľúča, zmena kľúča doplnená aj do výberu zo stálych príkazov do platobného príkazu.
SEPA XML PRÍKAZ:

03.07.2014

MZDY
- Upozornenie: podľa schválenej novely zákona o životnom minime sa od 1.7.2014 výška živ.minima NEMENÍ , a tiež DAŇOVÝ BONUS sa nemení , celý rok 2014 bude hodnota daňového bonusu rovná 21.41 eur !
UČTO
- Pri kópii učt.dokladu (výstup) kumuloval cudziu menu za učtovné prípady
- Poklad.kniha - ak bol rovnaký doklad a čiat.uhrady - v niektorých prípadoch boli položky nesprávne kumulované (celková suma bola správna)
SALDO
- Pri oprave neučtovných hodnot salda doplnené ShiftF2: zoznam dod-odb (zoznam salda je ShiftF3).

06.06.2014

MZDY:
- Doplnený VÝKAZ preddavkov na ver. zdravotné poistenie platiteľa dividend (veta 590 pre elektronický zber údajov).
- Pri zápise denného vymeriavacieho základu do súboru zamestnancov je možné zadať maximálnu hodnotu pre ohraničenie.
- Vo výkaze: Mesačné hlásenie pre DÚ, je pamätané pre ďalší mesiac, aj číslo telefónu toho, kto výkaz vyhotovil. (pamätal len meno).
- Pri doplnení (edit) prílohy výkazu pre Soc. poisťovňu bolo doplnené číslo pracovníka. Pri novej položke na základe čísla pracovníka doplňuje ostatné údaje (meno, rč,...).
SKLADY:

30.04.2014

DPH:
- Doplnené: Nárokovanie DPH z iného členského štátu EU (VatRefund)
FAKTÚRY:
- Prehľady REKAPITULÁCIA FAKTÚR podľa všetkých hľadísk - na konci doplnený: SPOLU Počet faktúr (kvôli kontrolám na KV DPH)
- Doplnený nový formulár UPoukIBN.fed - pre tlač U - poukážky s IBANOM (pre rok 2014 je možné používať obidva typy U - poukážok pre posielanie peňazí na účet v banke)
SKLADY:
- Parametre zásob - Marža k PC - doplnené F5: kľúč (možno zoradiť aj podľa názvu resp. SKLPOL v rámci firmy)

18.03.2014

VŠEOBECNÉ
-eDANE/Java pre podanie pre finančnú správu je možné štartovať priamo z programov INSYPO aj s načítaním údajov priamo z INSYPO
-v aktualizácii dodavatelov-odberatelov v prehlade zoznamu platcov DPH (z finančnej správy) doplnená možnosť pomocou AltF4 hladať podľa ľubovolnej časti (podreťazca) názvu firmy
SALDO
-pri zázname závazkov sa ponúka do čísla faktúry číslo var.symbolu bez vedúcich núl (nuly pred prvým číslom zľava)
UČTO

05.03.2014

KONIEC ROKA
-P:Daň.priznanie právnických osob 2013 - doplnený formulár pre FormEdik pre rok 2013 aj s prílohou
-J: úprava výpočtu odpočtu na manžela(ku) pri počte uplatnovaných mesiacov < 12(klávesa ShiftF4 v doplnení)
MZDY
-ROČNÉ HLÁSENIE pre DU - doplnený formulár pre FormEdik za rok 2013
-úprava výpočtu odpočtu na manžela(ku) pri počte uplatňovaných mesiacov < 12 v daň.priznaní Typ A a v ročnom zúčtovaní dane zamestnancov (klávesa ShiftF4 v doplnení)

28.02.2014

KONIEC ROKA - J
- Doplnený formulár pre FormEdik pre Daň.priz.fyz.osoby - TYP B za rok 2013
UČTO KVDPH
- Pri vytvorení KVDPH.xml pre FS sa pre TAB C1 zohľadňuje ktorá bola povodná tabľka t.j A1 resp. A2
- Ak sa zaznamanal zjednodušený doklad do závazkov (neuvedené číslo faktúry a číslo pov.dokladu) a bolo smerovanie do TAB B2 , program správne presmeroval do kumulat. TAB B3, ale chybne ponechal aj v TAB B2.
- TAB C1 - nenulovalo sa DIČ u neplatcov DPH (t.j ak nebol uvedený štát)
SALDO
- Pri zázname pohladávok je možné nastaviť aby stále ponúkal dátum dodania

Syndikovať obsah