04.04.2017

VŠEOBECNÉ
- v Pomocných funkciách vypisuje presnú verziu WINDOWS
- v 64bit verziách INSYPO s vDOSPlus sú sprístupnené GRAFY
- Pri štartovaní 64 bit s DosBox sa vypíše správa , aby sa spúšťala ikona s vDosPlus

MZDY
-Ročné zúčtovanie podla zamestnancov - PDF formulár RocZuct - obch.meno s adresou - písmo automaticky (zmenšuje)
-PDF formulár - zmenený v personalistike: VYH36v16_1 VYHLÁSENIE na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu ...
- Mes.výkaz pre zdr. poistovňu - poisťovňa DOVERA - volba XML :
- tag NumberOfFax sa maže ak nie je uvedené číslo faxu (v DOVERE vadí)
- pri vytvorení XML pre DOVERU na obrazovku vypísané ,že telef. číslo musí mať tvar: +421xxxxxxxxx
-Ročné hlásenie-upravený nápočet do riadku 0-Vyplatené mzdy zo závislej činnosti... v časti I.Vyučtovanie dane ->pre pripad ručného doplnenie resp. opravy údajov jednotlivých zamestnancov v častiach IV. resp. V.

UČTO
- Účtovné pohyby - pri zázname a pri použití klávesy ShiftF2 pre hľadanie doplnená možnosť F5-klúč a
doplnená ponuka: OPAKOVANIE DOKLADU (podobne ako je už v časti Saldo)
-KVDPH:
-Po výbere ponuky KVDPH sa vypise okno : "Prebieha kontrola štruktúr výkazu.."
-pri vytváraní KVDPH.xml - TAB A2 a C1 - tag Množstvo (Mn) sa generuje len ak je uvedený Kód col.sadzobníka alebo Druh tovaru alebo Názov MJ (inak sa neuvedie) - vadilo pre eDane/Win
-SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH:
- Vytvorenie XML o úroveň vyššie v menu a zrušená tlač hlásenia pre DU

KONIEC ROKA (J)
Daň.priznanie FO - TypB:
- v texte E kapitoly a R kapitoly 11.strany - opravený text riadku z R96 na R107

64-BITOVÁ VERZIA - POZOR ZMENA
Hlavnou zmenou pre užívateľov ,ktorí používajú doterajšie verzie INSYPO pre 64bit OS využívajúce program DosBox je prechod na nové verzie pracujúce s NOVÝM podporným programom vDOSPlus.
Po nainštalovaní novšej aktuálnej verzie vznikne NOVÁ IKONA pre spúšťanie programov, takže je potrebné aby ste na štartovanie programov INSYPO - 64bitová verzia v ďalšom období používali NOVOVYTVORENÉ IKONY.
Po nainštalovaní tejto 64bitovej verzie sa údaje AUTOMATICKY prevezmú.
Nové verzie 64 bitových programov umožňujú aj využívanie 64 bitových verzií programov v sieťových aplikáciách (doteraz bolo možné používať sieťové aplikácie len pod 32 bit operačným systémom Windows). V prípade nejasností ohladne prechodu 64 bit verzií INSYPO spolupracujúcich s podporným programom vDOSPlus Vám poskytneme potrebné informácie mailom resp. telefonicky.