11.09.2017

VŠEOBECNÉ
- V častiach kde sa zaznamenáva SWIFT (BIC) kód ,ak SWIFT je prázdne, tak pre SK IBANy sa doplní SWIFT

MZDY
- Nulové položky v prílohe mes.zdrav.výkazu sa ponechávajú (ako bolo do 05/2017)
- Výkaz pre zdr.poisťovne - zmenená obrazovka pre editovanie prílohy (pustený edit pre sadzbu firmy a zamestnanca + doplnené kontroly na sadzbu + pustený nulový počet dní)
- Ročné hlásenie-úprava XML pre FS (nenapĺňal sa Dátum dodat.priznania)
- Zápočtový list - doplnená tlač do nového PDF formulára

UČTO
- Výdavkové a príjmové pokl.doklady: vypisuje sa DPH aj keď je sadzba iná ako 20 a 10 %
- pre PODVOJNÉ - v učt.prehladoch doplnená Výsledovka podľa kódu dodavatela-odberatela (položková resp. súčtová , a to bez konkrétnych dod/odb resp. s uvedením konkrétnych dod/odb)

PLAT.PRÍKAZY
- Tlač plat.príkazu s QR kódami - opravený REPORTS pre tlač príkazu s QR kódami (ak bola položka chybná tlačil sa obrázok s predchádzajúcej položky)
- Tlač PDF formulárov - zablokovaná tlač pre SBERBANK (od 1.8.2017 treba pre bývalú SBERBANK tlačiť do formulárov Prima banky)