06.11.2017

VŠEOBECNÉ
- Do zoznamu dodavateľov-odberatelov je možné zapísať (AltF9) IČO s vačším rozsahom (max.12 znakov,najma pre
zahraničie) a PSČ (max.6 znakov) . Ak je zadané IČO alebo PSČ s vačším rozsahom ,tak je doplnené pri tlači faktúr,
objednávok a skladových dokladov.
- Aktualizácia odberatelov - pri doplnení nového odberateľa a zadaní IBANu rozneho od SK editor zastaví na položke SWIFT
- Po zadaní cudzej meny cez F8 (pohyby a saldo), je možné cudziu menu vymazať
- Pri zápise cudzej meny je automatická zmena na velké písmená

PLAT.PRÍKAZY
- Výber z miezd - ak je zaznamenané v príslušnom mesiaci aj Ročné vyučtovanie zdrav.poistenia - je doplnená otázka:
Napočítať do platobného príkazu aj ROČNÉ ZÚČT.ZDR.POISTENIA ? (štandartne nastavené NIE)

FAKTÚRY
- v Tlači faktúr v časti E doplnená možnosť (okrem zasielania faktúry prostredníctvom emailu) využívat priamo aj služby
portálu tzv.Zelenej pošty (www.zelenaposta.sk). Tento portál umožňuje po registrácii a predplatení určitého kreditu
odosielať priamo z programov INSYPO faktúru SLOVENSKOU POŠTOU.
Uvedený portál zabezpečí tlač,vloženie do obálok a odoslanie dopisu Slovenskou postou. Poplatky za konkrétne služby a
viac info je možné získat na www.zelenaposta.sk

UČTO
- KVDPH - pri vytvorení výkazu po otázke: Opatovne vytvoriť hlavičku, sa v prípade ponechania hlavičky nastaví typ výkazu
podľa aktuálneho výberu z menu