27.02.2018

SALDO
- J: Pri vyradení úhrad pohľadávok a záväzkov program skončil s chybou.