Cenník pri prechode na novú verziu INSYPO (upgrade)

Uvedené ceny platia len pre užívateľov, ktorí vlastnia príslušnú licenciu programu. V prípade rozšírenia licencie pre väčší počet užívateľov je potrebné doplatiť aj poplatok za rozšírenie licencie !

CENY pre prechod z verzie 2017 na verziu 2018
INSYPOJ     MALÁ FIRMA  VELKÁ FIRMA    
1 užívateľ       45 €     90 €   
do 5 užívateľov    70 €     115 €   
do 10 užívateľov    80 €     130 €   
nad 10 užívateľov   90 €     140 €   

INSYPOP     MALÁ FIRMA  VELKÁ FIRMA   
1 užívateľ       90 €     180 €   
do 5 užívateľov    140 €     230 €   
do 10 užívateľov   160 €     260 €   
nad 10 užívateľov   180 €     275 €   
 
CENY pre prechod z verzie 2016 a nižšej na verziu 2018
INSYPOJ     MALÁ FIRMA  VELKÁ FIRMA   
1 užívateľ       60 €     120 €   
do 5 užívateľov    90 €     160 €   
do 10 užívateľov   105 €     175 €   
nad 10 užívateľov   120 €     190 €   

INSYPOP     MALÁ FIRMA  VELKÁ FIRMA   
1 užívateľ      120 €     240 €   
do 5 užívateľov    180 €     280 €   
do 10 užívateľov   210 €     320 €   
nad 10 užívateľov   240 €     360 €   

 
Príplatok za sieťovú verziu: INSYPOJ – 35 € 
               INSYPOP – 70 € 
Distribučné náklady (len keď program posielame na CD): 8 €  

Ceny sú bez DPH.