15.12.2008

Na internetovú stránku sme umiestnili nové verzie programov INSYPOJ(P) pre rok 2009.

Programy nájdete v ponuke: Inštalovanie odkiaľ ich môžete inštalovať. Inštalovať môžete aj priamo z programu INSYPOJ(P) v ponuke: Údržba systému - Pomocné funkcie - Aktualizácia programu. V prípade že inštalovať budete priamo z programu pred dátumom 26.12.2008, tak zmente dátum v operačnom systéme alebo v ponuke: Instal - Údaje o firme a parametre - Parametre pre program (PageDown), aspoň na 26.12.2008 alebo na mladší.

11.09.2008

Mzdy:
-Tlač "Reports" výplatných pások s individuálnym výberom zamestnancov (nová ponuka koho tlačiť a koho nie).
-Pri posielaní mesačného výkazu a registračného listu pre Soc.poisťovňu cez internet už nie je vytvorený konfiguračný súbor len .XML.
Ostatné:
-Archivácia na web v sieti je možné aj keď setlannode1 ako ostatné kopie.
-Pri posielaní výstupov cez e-mail v menu je typ .RTF na prvom mieste (bol 3.).

13.08.2008

Mzdy:
-Do súboru zamestnancov bol doplnený nový údaj Dohoda . Tento údaj definuje do prílohy výkazu a do prihlášky a odhlašky pre Soc.poisťovňu dohodu.
Sklady:
-Keď je udaná druhá merná jednotka a druhé množstvo pre skladovú položku, tak do tovarových štítkov je vypísaná aj cena za druhú mernú jednotku (za 1kg, za 1liter, pod.).

07.08.2008

Mzdy:
-Boli zmenené formuláre pre FormEdik pre zdr.poisť. Dôvera, mesačný výkaz aj hromadné hlásenie (potrebné inštalovať program aj formuláre).

01.08.2008

MZDY:
- Doplnené nové formuláre pre FORMEDIK pre Sociálnu poisťovňu:Výkaz+Príloha a Reg.list FO, uplatnia sa pri spracovaní miezd počnúc mesiacom JÚL 2008 (potrebné inštalovať program a formuláre pre Sociálnu poisťovňu)
FAKTÚRY:
- Prehlady predaja - len predaj - podla odberatela - doplnená ponuka aj súčtovane za odberateľa

15.07.2008

OBECNÉ:
- V ponuke INSTAL -> PARAMETRE -> Duálne zobrazenie doplnená ponuka EUROKALKULAČKA pre prepočet konverzným kurzom obidvoma smermi (doplnené aj do ponúk ShiftF1-Zoznamy pri záznamoch údajov vo všetkých častiach)
SKLADY:
- pri zázname údajov pri klávese ShiftF1-Zoznamy -> 9-Stav skladu doplnená ponuka Stav skladu s duálnym zobrazením predajných cien s možnosťou hladania podľa názvu resp.čísla sklad.položky

08.07.2008

KONVERZNÝ KURZ SK voči EURU stanovený 8.7.2008 na 30.1260
MZDY:
- Daňový bonus na dieťa od 1.7.2008 stanovený na 582.-Sk (uplatní sa pri spracovaní miezd za júl 2008)
- Od 31.7.2008 zmenený výkaz pre Socialnu poisťovňu a tiež nová štuktúra XML súboru pre elektronické podanie výkazu(uplatní sa pri spracovaní miezd za mesiac júl 2008) (nové formuláre pre FormEdik budú doplnené dodatočne)
PLAT.PRÍKAZY:

02.06.2008

MZDY:
- ZDRAV.ZUČTOVANIE - doplnená tlač programom FORMEDIK prehladu:
Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok 2007 (stačí inštalovať program)
- Doplnený XML reg.list pre SP podĺa verzie 1.7 (platí od 31.7.2008)
- Pri zázname miezd v ponuke jednoho zamestnanca ponukne posledného zaznamenaného zamestnanca
PPS:
- Vyradenie PPS - doplnená možnosť zoradiť evidované PPS pri vyradení aj podĺa inventárnych čísiel

29.05.2008

Nová centrálna parita koruny voči euru bola stanovená na úrovni 1 euro = 30,1260 Sk.

V programe INSYPO novú hodnotu nastavte v ponuke: Instal-1-Údaje o firme a parametre-8-Duálne zobrazenie-1-Sadzba a obdobie

Súčasnú hodnotu 35.4424 opravte na novú hodnotu 30.1260.

21.05.2008

FAKTÚRY:

- V podvojnom učtovníctve INSYPOP , v nastavení stáleho učtovania faktúr je možné zadať učtovný prípad salda pre
zálohové faktúry,tento sa doplní pri automatizovanom odoslaní faktúr do salda a vyučtovacie faktúry (ak údaj ZÁLOHA doteraz 0)
sa automatizovane učtujú ako rozúčtovanie s odmínusovaním zálohy a zaučtovaním celého základu a DPH

MZDY:

- V REGISTRAČNOM LISTE pre Soc.poisťovňu pre podanie cez internet je zachovaná diakritika

Stránky