24.09.2015

SALDO
- Pri úhrade pri F5 može byť dátum úhrady menený
- Pri zázname bolo doplnené tlačítko Tab - prepočet bez DPH
- Len INSYPOJ - Evidované saldo - na výberovych obrazovkách nahradené DatumSplat -> Dátum (ako už bolo v P učto)
- Pri opakovani závazku je možné automaticky doplniť variabilný symbol do čísla faktúry

15.06.2015

VŠEOBECNÉ
- Pri zázname údajov v prípade,že je zadaný dodav-odberatel, po stlačení ShiftF2: Odberatel, kurzor je na zadanom odberatelovi a nie na prvej položke podla názvu

64BIT
- Možno aktualizovat program aj z iného adresára ako INSYPOJ(P)

14.04.2015

MZDY
- Doplnenie chýbajucich firemných odvodov v ponuke výplatný list od-do a pri odosielaní výplatneho listu ako email
- Potvrdenie pre 2% z roč.zúčtovania - dátum prehladu sa doplňa z parametrov pre výkazy
PLAT.PRIKAZY
- Pri výbere zo salda pri ShiftF6:triedenie : doplnenie klúčov číslo faktúry, variab.symbol a suma eur
- V oprave príkazov - doplnené AltF9 - hromadné zrušenie položiek bez bankových účtov
SKLADY

01.04.2015

VŠEOBECNÉ-PDF
- Pri posielaní prehladov cez e-mail, je možné pripojiť aj PDF (doteraz TXT,RTF,HTML)
- Nová verzia programu pre priame vytváranie PDF prehladov , vymaže sa vstupný súbor a odstránené chybové upozornenie pri tlači takto vytvorených PDF prehladov
SKLADY
- V prehlade - INVENTÚRNY STAV skladu - aktuálny - sumárny podla skladov je doplnený počet sklad.položiek za jednotlivé sklady (resp.syntetické účty)
MZDY

23.03.2015

VŠEOBECNÉ
- Po zobrazení prehladov doplnená možnosť pomocou ShiftF6 priamo vytvoriť PDF súbor (bez potreby použiť napr. PDFCreator). Po zobrazení prehladu je taktiež pomocou ALTF2: parametre možné použiť nastavenie parametra VÝSTUP na hodnotu 6 - PDF pre trvalé nastavenie výstupu do PDF súboru

SKLADY
- Doplnený nový prehlad: Výstupy-Skladová evidencia-Prehlady predaja podľa odberateľov-od dátumu do dátumu-za odberatela-triedený podľa skladov a celkových eur
- po výbere pre Virt.pokladňu je možné v zozname rušiť a pridávať položky (nielen editovať existujúce)

12.03.2015

UČTO-P
- POZNÁMKY - Do prehladov doplnený názov poznámky, IČO a DRČ
64BIT INSYPO
- po naštartovaní programov INSYPO je NUMLOCK zapnutý (nie je potrebne ho stlačit ako doteraz)
- Doplnený posun okna do lavého horného rohu ak nie je celoobrazový režim
- Doplnené nastavenie polohy okna a zobrazenie rozlíšenia obrazovky (je možné nastaviť stálu polohu okna po naštartovaní)
MTZ
- V údržbe skladov doplnená ponuka pre export položiek skladu vo formáte XML alebo CSV pre VIRTUÁLNU POKLADŇU finančnej správy
FAKTÚRY

02.03.2015

MZDY
- Do súboru zamestnancov doplnený dátum vylúčenej doby od-do pre výkaz pre Sociálnu poisťovňu
- NEPRAVIDELNÝ PRÍJEM - Výkaz preddavkov - pri vytváraní výkazu za určitý mesiac sa do čísla výkazu a obdobia vyplatenia pre SP (aj do XML) doplní mesiac+1 (nasledujáci) , v údajoch prílohy sa mesiace nemenia
PLAT.PRÍKAZY
- pri vytváraní úhrad z miezd pri NEPRAVIDELNOM PRÍJME sa do ŠPEC.SYMBOLU nasadí mesiac+1 (ako v hlavičke výkazu pre neprav.príjem)
KONIEC ROKA
- úprava XML pre Daň.priznanie PO a Typ B za rok 2014
FAKTÚRY
- Tlač QR kódov:

16.02.2015

UDRŽBA SYSTÉMU
- Doplnená možnosť definovať previazaný druhý účet, kód DPH a kód učtovného prípadu pre % prepočet a automatické generovanie druhej vety pri percentuálnom rozúčtovaní nákladov

UČTO,SALDO
- J: Pri ShiftTab (% prepočet) do druhej vety ponúkne všetky údaje ako preddefinovanú hodnotu, keď je definovaný druhý kód učtovného prípadu a kód DPH.
- P: Pri rozúčtovaní pri ShiftTab (% prepočet) do druhej vety ponúkne účet a kód DPH ako preddefinovanú hodnotu, keď je definovaný druhý účet a kód DPH.

Stránky