30.10.2013

MZDY:
- Do zoznamu kategórie pracovného pomeru, doplnená nová kategória:

 ZDN -Zamestnanec dlhodobo nezamestnaný

- Do registračného listu Soc.posť. (RL.XML) boli doplnené nové typy pracovného pomeru:

  ZECDN    -Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný UP,GP
  ZECDNDP   -Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný len na DP
  ZECDNNPDPPVN -Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný len na NP,DP,PvN
  ZECDNSDP   -Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný DP,UP,GP

09.10.2013

MZDY
-opatovne zaradený formulár SocPoFO.fed - reg.list zamestnanca - verzia pre rok 2013 (potrebne nahrat program aj formuláre)
- RL.XML: -úprava spracovania súpisného a orientačného čísla v registračnom liste SP ,v prípade ak číslo je dlhšie ako 5 znakov
PLAT.PRÍKAZY
-úprava súboru pre nový internetbanking VÚB - do súboru pre VÚB IB doplnená posledná položka v riadku Text(Poznámka)
SALDO
- V ponuke Evidované saldo - F5: prepínač PODLA.. - doplnené podla POZNÁMKY
ZOZNAM DODAVATELIA-ODBERATELIA

12.09.2013

MZDY
- Do osobného účtu zamestnanca bolo doplnené predčíslie účtu
- Do hlásenia pre zdr.poisťovne doplnený kód 2N - neplatené volno
- Úprava XML reg.list pre odhlášky dohod pre nepravidelný príjem
SKLADY
- Do prevodky doplnený výpis netto a brutto váhy
PLAT.PRÍKAZY
- Pri preberaní z miezd sa zohladnuje aj predčíslie účtu zamestnanca
- Doplnený hromadný príkaz pre SBERBANK pre FormEdik(program+formulár)

11.07.2013

MZDY:
- Od 1.7.2013 bol zmenený mesačný daňový bonus z 21.03 na 21.41 euro (§ 33 zákona o dani z príjmov). Zvýšená suma mesačného daňového bonusu sa prvýkrát vyplatí za mesiac júl 2013 pri vyplatení mzdy v auguste 2013.
- Do prihlášky do zdravotnej poisťovne bolo doplnené predčíslie účtu firmy.
- Pri odhláške dohody s nepravidelným príjmom do XML bol doplnený dátum vzniku pracovného pomeru.
- Zmenený formulár pre zdravotnú poisťovňu UNION pre FormEdik

FAKTURY:
- V skrátenej verzii faktúr pre neplatičov DPH doplnená tlač DIČ firmy.

20.06.2013

OBECNÉ:
- Pri načítaní súborov pri SHIFTF7 - výber cesty - sa ponúkne WINDOWS výber súboru
- Programy: dbf_insy, dwloader , httpcmd , openfile a Reports.exe sa distribuujú priamo s programom INSYPOJ resp. INSYPOP
FAKTÚRY:
- Export faktúr -
-pri výbere a oprave zoznamu vybraných faktúr pre EXPORT - doplnené TAB:opačne nastaviť údaj PREVZIAŤ
-pri výbere a oprave ostanú faktúry označené ako NEPREVZIAŤ v zozname vybraných faktúr (je možné ich vyradiť klávesou SHIFTF9)
-do exportu do XML,EDI,... sa vyberajú len faktúry označené PREVZIAŤ

16.05.2013

VŠEOBECNÉ:
- V zozname dodavatelov-odberatelov je možné zadať preddefinovanú zákazku (F9),ktorá sa potom pri zázname pohybov automaticky doplní do údaja zákazka.
- len INSYPOJ - náplň pre novú firmu:
Stĺpce povodné VÝDAVKY- materiál a VÝDAVKY-tovar zlúčené do jedného stĺpca VÝDAVKY - ZÁSOBY (materiál+tovar) + zmenené texty stĺpcov a učt.prípadov podla novej vyhlášky (učt.prípady ponechané povodné - len v textoch je slovo ZÁSOBY-tovar resp. ZÁSOBY-materiál a smerujú do jedného stĺpca (podľa učt.prípadov je možné naďalej evidovať materiál resp. tovar pre vnútor.potrebu firmy)

04.04.2013

MZDY:
- Pri zázname zobrazuje druh pracovného pomeru a kategóriu
- Potvrdenie o zdaniteľnej mzde - do formulára tlačí adresu pracovníka na 53 znakov (Obec+Ulica+Číslo)
SALDO:
- P: V kópii príj. a výd. pokladničnej potvrdenky keď bolo viac úhrad s tým istým číslom, vtedy celkove EUR kumuloval
HIM:
- Pri predaji keď je účt. odpis vtedy kontrola na účtovnú zostatkovú hodnotu
KONIEC ROKA:
- J: Doplnené formuláre pre podnikateľské účtovné výkazy (Majetok a záväzky, Príjmy a výdaje pre rok 2013)

20.02.2013

MZDY
- Doplnené vytvorenie XML pre eDane pre ROČNÉ HLÁSENIE o vyučtovaní dane za rok 2012 pre DU
- Pri oprave prílohy do Soc.poist. doplnený Shift-F8: prehlad prílohy
KONIEC ROKA
- Jučto : Doplnené FORMYLÁRE pre FormEdik - Výkazy neziskovky za rok 2012 zmenený program + formuláre)
SALDO
- P: V prehlade uhr.polh. a záv. podla kódov odberatela je možné vypisovať aj rozúčtovanie na položke (otázka A/N)
- P: Doplnené saldokonto podla kódov dodav-odb.
UČTO
- Do opravy dokladov doplnené TAB - prepočet EUR bez DPH
SKLADY

11.02.2013

KONIEC ROKA
- doplnené XML pre Daňové priznanie FO - Typ B za rok 2012 (pre eDANE)
- doplnené XML pre Koncoročné výkazy v jed.učtovníctve pre DU za rok 2012 pre eDane)
- doplnené XML pre Koncoročné výkazy v podv.učtovníctve SÚVAHA a VÝSLEDOVKA pre DU za rok 2012 (pre eDane)
- P-učto:doplnené XML pre Daňové priznanie PO za rok 2012 (pre eDANE)
- P-učto:Daň.priz.PO - Riadok 910 Preddavky pre nasledujúci rok (2013) sa prepočítajú zo základu s 23 percent daňou
MZDY
- doplnené XML pre Daň.priznanie TYP A za rok 2012 pre DU (eDane)
FAKTURY

01.02.2013

MZDY:
- Doplnené vytvorenie XML súboru pre DU pre MESAČNÝ PREHĽAD PREDDAVKOV na daň pre rok 2013.
- Doplnené formuláre (RocHla12.fed, RocHlas3.fed a RocHlas4.fed pre Formedik)pre ROČNÉ HLÁSENIE o vyúčtovaní dane pre DU za rok 2012.
- Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti (zmenené tlačivo + nový formulár pre FormEdik (SPNezam.fed).
KONIEC ROKA - J účto:
- Doplnený formulár Daň.priznanie - TYP B pre FormEdik za rok 2012.
SKLADY:
- Do prehľadov o dohodnutom odbere bol doplnený stlpec: Skladové EUR
DBF:

Stránky