21.01.2013

MZDY:
- Doplnený formulár FZdPri13.fed - pre POTVRDENIE O ZDANITELNEJ MZDE pre rok 2013.
- Doplnený formulár pre DAŇ.PRIZNANIE FYZ.OSÔB - TYP A - za rok 2012
- Ročné zúčtovanie preddavkov na daň - v prehľade Sumárna rekapitulácia doplnený stľpec ČIASTKOVÝ ZÁKLAD DANE
- Doplnený formulár pre ROČNÉ ZÚČT.PREDDAVKOV NA DAŇ z príjmov fyz. osoby zo závislej činnosti za rok 2012 (FRocZu12.fed)
- Doplnený nový formulár (MesPred.fed) - MESAČNÝ PREHĽAD o zrazených a odvedených preddavkoch pre DU pre rok 2013

09.01.2013

FAKTÚRY:
- Doplnená tlač: POTVRDENIE o prijatí tovaru odberatelom / Certificate of the goods receipt by purchaser
MZDY:
-XML Reg.list:- zrušené elementy typDochodku a zacDochodku
-PERSONALISTIKA:
- aktualizované formuláre:
- Žiadosť o Ročné zúčtovanie za rok 2012
- Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyz.osob pre rok 2013
- Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2012
- nový formulár - MzBPS.fed:
- oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov na účely SP
POTVRDENIE o zdanitelnej mzde - aktualizované pre rok 2013

03.01.2013

MZDY:
- Registračný list do Soc.poisť.: Pri odhláške-dohoda v XML súbore je vynechaný Dátum vzniku pracovného pomeru (element datVzniku).

22.10.2012

SKLADY:
- Pri predaji za hotovosť - zjednodušene doplnená klávesa ShiftTab pre skok do predaja na platobnú kartu a naopak.t.j. zmena spôsobu platby bez nového záznamu položiek.
- V prehľadoch pohybov a prehľadoch predaja - vo viacerých prehľadoch doplnený výpis názvu mernej jednotky.
- V skladoch podvojného účtovníctva doplnený nový druh pohybu pre PREVOD MEDZI SKLADMI (R) s možnosťou účtovania výdaja a príjmu medzi skladmi, štandartne sa nič nemení, naďalej sa prevod neúčtuje (účtovanie prevodu cez pomocný účet napr. prevod -výdaj 395000 112000 prevod-príjem 112100 395000).

17.09.2012

SKLADY
- Doplnená evidencia vyrobných čísiel resp. šarží pri príjmoch a výdajoch.
Pri takejto evidencii stav skladovej položky je evidovaný aj podla vyrobných čísiel resp. šarží. Pre výber tejto možnosti evidencie je potrebné  v parametroch zásob nastavit parameter: Zapisovať výrobné čísla alebo šaržu, na písmeno "A".
OBJEDNÁVKY
- Pri načítaní prijatých objednávok zo súboru je možné načítaný súbor presunúť do podadresára NACITANE.
FAKTÚRY
- zmenené štruktúry súborov faktúr
- číslo objednávky v hlavičke faktúr rozšírené na 15 znakov
PLAT.PRIKAZY

04.09.2012

MZDY:
- Od 1.9.2012 (mzdy za september) zmenené % odvodu do II. piliera z 9.0 na 4.0 %.
- Mesačný prehľad pre DU: po vyradení zamestnanca v oprave - bol zahrnutý do XML súboru.
FAKTÚRY:
- Pri vytvorení a oprave faktúr bolo doplnené hľadanie v číselníku položiek (ShiftF3).
SKLADY:
- Pri príjme na sklad doplnená dynamická kontrola na zadanú maržu k skladovej cene, v prípade že vypočitaná predajná cena je rôzna od evidovanej predajnej cene, doplnená otázka na prvezatie a nastavenie predajnej ceny tak aby bola zachovaná zadaná marža.

03.07.2012

MZDY:
-Životné minimum od 1.7.2012 zmenené podla OPATRENIA 181/2012 zo sumy 189.83 -> 194.58 eur (koeficient = 1.025) , v suvislosti s tým sa mení od 1.7.2012 aj výška pre DAŇOVÝ BONUS zo sumy 20.51 -> 21.03 eur (uplatní sa až pri spracovaní miezd za obdobie 07/2012)
-v príprave miezd (všetkých aj jedného) sa neponúkajú zamestnanci s Dátumom nástupu neskorším ako je obdobie spracovania miezd
FAKTÚRY:
- V ponuke Evidované faktúry a pri tlači F5:zmena klúča - doplnený klúč podla ČÍSLA ODBERATELA (doteraz len podla názvu odberatela)
POCSEK:

18.06.2012

SKLADY:
-Pri predaji na faktúru – doplnená možnosť cez CtrlF8 – vydávať v druhej mer.jednotke (prepočíta sa na hlavnú MJ)
-V dod.listoch sa vypisuje aj prepočíitané MNOŽSTVO2 v druhej MJ (ak 0)
-V ponuke editor denník pohybov zásob (aj v oprave) doplnená klávesa: F8 - výber položiek (všetky, podla časti názvu , podla časti položky)
-V ponuke EVIDOVANÉ zásoby (používa sa aj vo výstupoch - konkrétna položka) doplnená klávesa: F8 - výber položiek (všetky, podla časti názvu , podla časti položky)

09.05.2012

HIM:
- V prípade, že v súbehu bola zaradená položka v starom roku pre nový rok, sa chybne napočítal odpis aj do starého roku.
- V prípade, že výpis bol z účtovného denníka a bol počítaný aj odpis od DatumUzav do DatumOd a DatumOd bol 1.1.RRRR, vtedy pri položkách zaradených od 1.1.1012, namiesto 0(nuly) sa počítal aj ročný odpis.
MZDY:
- Pri zadávaní čísla pracovníka od-do možno prezerať a preberať zoznam pracovníkov aj podla mena pracovníka.
- Doplnený užívateľský report pre prehlad: Súpis výplatných pások.

Stránky