Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa
 • Informačný systém podnikateľov

  Program Informačný systém podnikateĺov (INSYPO) umožňuje viesť všetky predpísané učtovné knihy podľa zákona o učtovníctve vo dvoch variantách: -podvojné učtovníctvo; -jednoduché učtovníctvo...

  Popis
 • Bytové spoločenstvo

  Program Bytové spoločenstvo (BYTSPOL) slúži pre evidovanie a rozúčtovanie nákladov na jednotlivé byty. Program môže fungovať samostatne, tj. len pre rozúčtovanie celkových nákladov na jednotlivé byty, alebo prepojený s účtovným programom INSYPO. V prípade že program BYTSPOL je prepojený s účtovným programom INSYPO, potom do programu BYTSPOL je možné automaticky prevziať údaje (predpisy platieb, platby, náklady, atď) z účtovného programu...

  Popis
 • Výstupy pre inštitúcie

  Automatické výstupy vo forme XML resp. PDF pre Finančnú správu, Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad, banky, atď.

  Popis
slider image

03.10.2023

MZDY
- Do prehľadu odvodov za konkrétny mesiac bol doplnený nový prehľad:
4 -ÚĽAVA do Sociálnej poisťovne od 1.8.2023 do 31.1.2024 podľa ustanovenia par.293fzh Zákona o sociálnom poistení č.461 Z.z.
Prehľad obsahuje odvodovú úľavu pre vybraných zamestnávateľov-potravinárov do Sociálnej poisťovne.
Podrobné pokyny k presnému postupu uplatňovania a registrácie odvodovej úľavy sú k dispozícii na stránke
Sociálnej poisťovne.

28.06.2023

VŠEOBECNÉ
- Vo všetkých ponukách v ktorých sú ponuky na vytvorenie .DBF súborov z údajov programov INSYPO je doplnená aj možnosť vytvorenia tzv .csv súborov (tieto súbory je možné otvoriť napr. v programoch EXCEL)

10.05.2023

VŠEOBECNÉ
- v jednoduchom učtovníctve INSYPOJ - v ÚDAJOCH O FIRME , v časti doplňujúce údaje , je možné zadať údaje PRIEZVISKO,MENO,Titulpred a Titulza FYZICKEJ OSOBY majiteľa firmy (živnosti), ak sa údaje vyplnia použijú sa
pre näplň do niektorých prehladov a výkazov pre Fin.správu

28.03.2023

MZDY
- HLÁSENIE za rok 2022 pre Fin.správu:
- doplnené vytvorenie xml súboru HlasPred.xml pre podanie na webe Finančnej správy
- doplnená možnosť podania Hlásenia za rok 2022 aj cez eDane/Win a eDane/Java
- doplnená tlač do PDF formulárov pre Hlásenie za rok 2022
- doplnená tlač prehladu Kontrolný prehlad rozpisu daň.bonusu na deti a rozpisu jednotlivo uvedených detí (kontrola na sumárny počet
uvedených detí s počtom jednotlivo rozpísaných detí)

06.03.2023

MZDY
- Prehľad - odvody pre zdrav.poisťovne - za aktuálne obdobie a taktiež za obdobie od - do doplnený údaj:
Dopočet zdrav.odvodov (aj v sumáre pre poisťovňu resp. celkom za firmu)
- V ponuke Prehľad odvodov od-do pre zdravotné poistenie doplnený okrem stĺpca min.dopočet zdr.odvodov aj súčet zdrav.odvodov za zamestnanca (odvod zamestnanca+dopočet min.odvodov)
- v prehľade POTVRDENIE o ZDANITELNEJ MZDE pre rok 2023 sa do riadku:

10.02.2023

PLATOBNÉ PRÍKAZY
V podvojnom učtovníctve INSYPOP - oprava pri výbere z miezd - pri viacerých poisťovniach mohlo niekedy vypísať: Nenatriedený MzdList
KONIEC ROKA
- V jednoduchom učtovníctve INSYPOJ - učtovná uzávierka pre NEZISKOVKY - upravená na eurocenty
MZDY
- Výkaz pre zdravotné poisťovne - na opise prílohy doplnený údaj Bez dopočtu ? a suma DOPOČTU a tiež v sumároch
SALDO
- Pri prehladoch vyhodená podmienka <> '3112' (Pri dátume do 31.12 nezobrazovali niektoré súčty)

02.02.2023

MZDY
- Výkaz pre zdrav.poisťovne - upravený súbor XML pre podanie výkazov od obdobia miezd 01.2023 (hodnota TRUE nahradená 1 , FALSE nahradená 0)
- upravený PDF formulár MzZiadRZ.pdf - Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022 (Dátum a miesto bola osobitná strana)
Upozornenie:
- K dnešnému dňu na portály Finančnej správy zatiaľ nie je možné podať ROČNÉ HLÁSENIE za rok 2022 (po zverejnení štruktúry XML súboru bude vytvorenie XML súboru následne doplnené aj do programov INSYPO)

17.01.2023

MZDY
-VÝKAZ pre Sociálnu poisťovňu - doplnené vytvorenie XML súboru pre obdobie počnúc obdobím miezd 01.2023. Do XML súboru sa od 01.2023 doplňujú aj odpracované hodiny. Nápočet hodín do výkazu pre Soc.poisťovňu je možné ovplyvniť na vstupe miezd v ponuke Údržba systému v časti Nápočet miezd do odpracovaných dní a hodín.
Do dnešného dňa Sociálna poisťovňa nespristúpnila možnosť podania Výkazu pre nepravidelný príjem za mesiac 12.2022 ani Výkazov pre pravidelný a nepravidelný príjem za mesiac 01.2023.

14.12.2022

MZDY
- Nový registračný list RL.XML pre Sociálnu poisťovňu (od 14.12.2022 sa mení štruktúra registračného listu na webe Soc.poistovne)
- v ponuke Vstupy -> MZDY -> Súbor zamestnancov -> Personalistika:
aktualizovaný formulár Vyhlásenie o odvodovej uľave dôchodcov a pridaný nový formulár Vyhlásenie o odvodovej úľave študentov
(pre zamestnacov,u ktorých uplatnenie ODVODOVEJ ÚLAVY pokračuje aj v mesiaci január 2023 je potrebné aby podpísali tieto