Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa
 • Informačný systém podnikateľov

  Program Informačný systém podnikateĺov (INSYPO) umožňuje viesť všetky predpísané učtovné knihy podľa zákona o učtovníctve vo dvoch variantách: -podvojné učtovníctvo; -jednoduché učtovníctvo...

  Popis
 • Bytové spoločenstvo

  Program Bytové spoločenstvo (BYTSPOL) slúži pre evidovanie a rozúčtovanie nákladov na jednotlivé byty. Program môže fungovať samostatne, tj. len pre rozúčtovanie celkových nákladov na jednotlivé byty, alebo prepojený s účtovným programom INSYPO. V prípade že program BYTSPOL je prepojený s účtovným programom INSYPO, potom do programu BYTSPOL je možné automaticky prevziať údaje (predpisy platieb, platby, náklady, atď) z účtovného programu...

  Popis
 • Výstupy pre inštitúcie

  Automatické výstupy vo forme XML resp. PDF pre Finančnú správu, Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad, banky, atď.

  Popis
slider image

25.02.2019

MZDY
- UPOZORNENIE:
Počnúc mesiacom 04/2019 sa zvyšuje hodnota daňového bonusu pre deti do 6 rokov na dvojnások platnej hodnoty (pre rok
2019 pre deti do 6 rokov od 04/2019 bude 44.34 eur , pre ostatné deti s nárokom na daňový bonus sa hodnota nemení
zostáva 22.17 eur)
- Do súboru zamestnancov bola doplnená hodnota POČET DETÍ do 6 rokov pre daňový bonus. Upozorňujeme, že najneskor pred
výpočtom miezd za mesiac 04/2019 je potrebné RUČNE doplniť údaj POČET DETÍ do 6 rokov.

10.01.2019

VSEOBECNE
- IčDPH - Pri načítaní zoznamu platcov DPH z FS je načítane aj IČO, v prehlade je doplnené hladanie podľa IČA
- Pri zazname nového dodav/odberatela, ak je načítaný zoznam IčDPH z FS, na základe IČA sa doplní aj IčDPH

MZDY
-DAŇ.PRIZNANIE TYP A:
- doplnená tlač do PDF formulára DPFOA.pdf pre Daň.priznanie TYP A za rok 2018 a taktiež doplnený PDF formulár DPFOA18P.pdf - Potvrdenie o podaní daň.priznania TypA
- doplnené vytvorenie XML súboru DPFOA.xml pre priznania Typ A za rok 2018

08.10.2018

VŠEOBECNÉ
- Doplnená možnosť nastavenia automatickej synchronizácie súboru zoznamu evidovaných platiteľov DPH z FS v lokálnej sieti
- Oprava automatickej dennej aktualizácie kurzového lístka z ECB

12.09.2018

VŠEOBECNÉ
-KURZOVÉ LÍSTKY - úprava čítania kurzového lístka z ww.ecb.europa.eu (z dovodu zmeny protokolu z HTTP na HTTPS)
-V údržbe systému v časti Zákazky doplnené ShiftF6: zákazky podľa názvu

16.07.2018

MZDY
- Úprava súboru NPVykaz.xml pre Sociálnu poisťovňu pre VÝKAZ NEPRAVIDELNÉHO PRÍIJMU. Už za obdobie miezd 06/2018 pre NEPRAVIDELNÝ PRÍJEM sa použije nová upravená štruktúra súboru, pretože aj keď sa vytvára súbor za obdobie 06/2018 pre nepravidelný príjem , do hlavičky sa umiestňuje obdobie mesiac+1 t.j 07/2018 (podľa pokynov SP je potrebné vytvoriť už upravenú štruktúru, a podľa informácii bude možné podať výkaz pre nepravidelný príjem za 06/2018 (s označením 07/2018 v XML súbore) najneskor 26.7.2018)

26.06.2018

Elektronická komunikácia
- Od 1.júla 2018 povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou sa rozširuje na všetky fyzické osoby podnikateľov. Program INSYPO umožňuje túto elektronickú komunikáciu.
MZDY
- Od 1. júla 2018 si podobne ako študenti budú môcť aj pracujúci dôchodcovia určiť jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, na základe ktorej, ak neprekročia mesačne, resp. priemerne mesačne príjem 200 eur, budú môcť využiť odvodovú úľavu a nebudú platiť poistné na sociálne poistenie.

30.05.2018

MZDA PRI PRÍLEŽITOSTI - 13. a 14. plat
- Doplnený nový druh mzdy: 20 - Mzda pri príležitosti.
V prípade, že od obdobia 05/2018 nahráte tento typ mzdy (13. plat), potom program do 500 eur nepočíta zdravotný odvod. Z hodnoty nad 500 eur je počítaný aj zdravotný odvod.
Zdravotné poisťovne od obdobia 05/2018 zmenili aj výkazy a vstupné TXT a XML súbory. Doplnili stlpec pre 13. a 14. plat: Suma plnenia oslobodená od platenia poistného.