Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
-Pri výpočte zdravotnej odpočítatelnej položky sa zohľadňuje nastavenie údaja KRÁTIŤ ODP.ZDR.
POLOŽKU zo zoznamu nemocenských dávok, po naištalovaní aktuálnej verzie sa tento údaj nastaví na NIE. V prípade,že v zozname dávok používate aj položky ABSENCIA,NEPLATENE VOLNO alebo RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK , nastavte pre tieto položky v zozname nemocenských dávok tento údaj na hodnotu ANO. Podla vydaného vysvetlenia sa pre tieto prípady kráti odp.zdrav.položka podla počtu dní. V mesačnom výkaze pre zdrav.poisťovne sa v počte dní zohladňuje vylúčenie počtu dní bez ohladu na nastavenie údaje KRÁTIŤ ODP.ZDR.POLOŽKU.
-EVID.LISTY pre soc.poisťovňu- ak sa aj ručne doplnia položky v evid.liste , v prehlade aj vo formulári sú položky zoradené správne podla dátumu
-ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE podla zamestnancov - do riadku 00 Hrubá mzda sa zahrňujú aj DOHODY mimo prac.pomeru,návazne upravená aj vazba na ROČNÉ HLÁSENIE pre FS

FAKTÚRY
- Doplnené odosielanie faktúr ako príloha PDF s email-om (faktúry v tvare REPORTS faktúra)
- do QR kódu sa umiestňuje do účelu platby : UHRADA FAxxxxxx
- Pri odosielaní faktúr do salda s VÝBEROM FAKTÚR sa na výberovej obrazovke zobrazuje aj DÁTUM DODANIA (doteraz len datum splatnosti)

EVIDOP
- doplnené DAŇOVÉ PRIZNANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL za rok 2015 platné od 1.1.2015,
doplnene 3 PDF formulare a XML súbor pre FS (zatial nie je mozne overit na internete)

UČTO-DPH
- Pri nárokovaní DPH z iného štátu, ak je cudzia mena, tak do položiek je doplnená cudzia mena.