Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

VŠEOBECNÉ
- Pri zázname údajov v prípade,že je zadaný dodav-odberatel, po stlačení ShiftF2: Odberatel, kurzor je na zadanom odberatelovi a nie na prvej položke podla názvu

64BIT
- Možno aktualizovat program aj z iného adresára ako INSYPOJ(P)

SKLADY
- Pri príjme položiek je možné automaticky rozúčtovať dalšie náklady (dopravné, ...)
- v ponuke PARAMETRE ZÁSOB -> Marža pre pred.cenu k skladovej cene -> Pohyblivá  pred.cena k skladovej cene : je možné pomocou ShiftF4 označiť farebne položky s nulovou maržou a prípadne pomocou INS resp. F8 ručne označit/odznačiť jednotlivé položky pre farebné odlíšenie. Tento výber
sa uchová aj pre dalšie obdobie.

MZDY
- Evidenčný list - doplnené poradové číslo pre výpis , štandartne sa položky zoradia podľa dátumu , pre prípad ručného zaradenie bezdátumovej položky je možné pre správne zoradenie doplniť poradové číslo položky
- Pri výpočte výplatnej listiny doplnená kontrola či už za aktuálny mesiac nebol výpočet miezd vykonaný t.j. existujú už záznamy v mzdovom liste za aktuálny mesiac

UČTO
KV DPH - rešpektuje sa SKUPINOVÉ IčDPH - ak je uvedené v dodav-odberateloch berie sa do výkazu

SALDO
- Pri kópii príjmových a výdavkových pokladničných dokladov doli doplnené užívateľom definované doklady

HIM
- V učtovnom roku 2015 doplnená možnosť zaradiť neodpisovanú položku