Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

SALDO
- Pri úhrade pri F5 može byť dátum úhrady menený
- Pri zázname bolo doplnené tlačítko Tab - prepočet bez DPH
- Len INSYPOJ - Evidované saldo - na výberovych obrazovkách nahradené DatumSplat -> Dátum (ako už bolo v P učto)
- Pri opakovani závazku je možné automaticky doplniť variabilný symbol do čísla faktúry

MZDY
- Personalistika: FormEdik formuláre zmenené na PDF (okrem prac.kalendára)
- Pri vytvárani TXT súboru - mesačný výkaz pre zdrav.poisťovne sa údaj Deň výplaty pre prípad ak je deň neurčený vytvára podľa obdobia miezd (ako pre Soc.poisťovňu)

FAKTÚRY
- Doplnený sólo príkaz v tvare SEPA z faktúr
- EDI súbor: -doplnený parameter: Preberať zo skladu Kód sklad.položky do EDI položky číslo tovaru dodavatela
- Evidované faktúry - doplnený na obrazovku aj Dátum dodania+ponuka v menu

EVIDOP
- Do R02 - Dátum vzniku dań.povinnosti sa doplňuje Dátum zaradenia vozidla do firmy (len ak rok zaradenia je rovnaký ako rok daň.priznania mot.vozidiel) , ináč sa nastaví na 1.1.xxxx roku DP
- Doplnené automatizovane volanie DP Motvoz za rok 2015 (eDane a eDaneJ)