Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

ŠTAT.VÝKAZY-P
- Doplnené PDF formuláre pre rok 2016:
VTS 1-12 Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách
IKaP 1-12 Mesačný výkaz v informáciach a v komunikáciach
Stav 1-12 Mesačný výkaz v stavebníctve
Priem 1-12 Mesačný výkaz v priemysle
OPU 1-12 Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní
Prod 13-04 Štvťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
Prod 3-04 Štvťročný výkaz produkčných odvetví

FAKTÚRY
- v časti údržba ss. FAKTÚRY v doplnkových parametroch na odberateľa doplnený parameter:
Preberať VOLNÝ TEXT z odberatela do volného textu faktúry,aj s možnosťou doplnenia volného textu odberatela (možno využit napr. pre automatické doplňanie ľubovolného textu napr. Prenesenie daňovej povinnosti , do volného textu faktúry)

KONIEC ROKA
- upravené XML súbory daň.priznaní Typ B a Typ PO