Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Mes.prehlad pre rok 2016 pre FS - oprava naplnenia hlavičky XML súboru (časť hlásenie PODÁVA)
- EVID.LIST-pri vytvorení EVLIST.xml sa v PSČ nepotláčajú vedúce nuly
- úprava prepočtu nezdanit.odpočtu pre dochodcu v priznaní TYP A
- úprava daňového priznania TYP A pre dochodcu pre prípad, že zdanitelné prijmy sú menšie ako 1901,67 eur/rok

PLAT.PRÍKAZY
- úprava plat.príkazu pre banky zo zrážok
- SEPA XML- úprava aj podľa ČSOB

SKLADY
- Intrastat - formulár FormEdiku nahradený s PDF formulármi

EVIDOP
- oprava tlače výkazu DMotVoz III.čast do PDF formulára
- oprava výpočtu DMOTVOZ,v niektorom prípade (pri počte mesiacov 156 - 13 rokov) sa niekedy nesprávne vypočítal počet mesiacov v jednotlivých obdobiach

UČTO
- DPH výkaz a SÚHRNNÝ výkaz DPH - formuláre FormEdiku nahradené s PDF formulármi

FAKTÚRY
- vo REPORTS faktúrach vymenené číslo účtu a IBAN a IBAN zvýraznený