Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

FAKTÚRY a STÁLE FAKTÚRY
- v rekapitulácii faktúr podľa odberatela doplnená okrem podla názvu aj ponuka podľa čísla odberatela
- IBAN sa na faktúrach tlačí s medzerami po 4 znakoch (faktúra reports už bola ,ak sa neuvedie starý účet - celý riadok pre starý účet je prázdny)
- úprava tlače hlavičiek faktúr pre tzv.skrátené hlavičky faktúr a cudzojazyčné faktúry (ak je uvedený IBAN dodávatela vypíše sa , starý účet len ak nie je uvedený IBAN)

UČTO
- (P) v ponuke Učtovné výkazy podľa číselníka doplnené číselníky 6-Výsledovka a 7-Súvaha pre Učtovnú uzávierku neziskových organizáciií v podvojnom učtovníctve aj s PDF formulárom a XML pre FS
- Pri zázname učtovných pohybov pri ShiftF5 - hodnoty pre KV DPH je doplnená ponuka: Opakovať hodnoty z predchádzajúcej vety ? (len ak uz existujú hodnoty k opakovaniu)

KONIEC ROKA
- J: V Učtovnej uzávierke pre NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE bol formulár FormEdiku nahradený PDF formulárom
- P: V Daň.priznani PO - vo vytvorenom súbore DPPO.xml pre FS boli riadky 910,920 a 1000 celé čísla - opravené na cisla s 2 des.miesta

PLATOBNÉ PRÍKAZY
- Výber z miezd do platobného príkazu - čistá mzda pre zamestnancov - upravený výber tak , aby sa do tagu v SEPA.xml dostalo meno zamestnanca