Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

UČTO
KVDPH - úprava KVDPH.xml pre obdobie počnúc od 04.2016
(upozorňujeme na potrebu inštalovania aktuálnych programov INSYPO pre podanie výkazu KV DPH počnúc mesiacom 04.2016 resp. pre podanie za 2.štvrťrok 2016)

PLATOBNÉ PRÍKAZY
- Nové PDF príkazy pre Slov.sporitelňu (sólo aj hromadný - bez BIC)
- Nový PDF sólo príkaz pre VÚB (bez BIC)

SALDO
- v prehlade UPOMIENKY ak je uvedený IBAN firmy,tak sa vypisuje IBAN,inak starý účet

BYTSPOL
- vo všetkych prehladoch VYUČTOVANIE PLATIEB... ak počet mesiacov užívania bytu je nenulový ,tak sa vypisuje údaj: Priemerné mesačné náklady: xxxx.xxx
- vo VYUČTOVANÍ NÁKLADOV podla vlastníkov aj podľa objektov a vlastníkov sa v prvom riadku (bez doplnenia nového riadku) vypisuje IBAN firmy (ak je uvedený)
- v tzv.MODELOVANOM PREDPISE v návrhu modelovaného predpisu je doplnená ponuka pre ZAOKRÚHLENIE celkovej sumy predpisu vlastníka na celé EUR hore pre všetkých resp. pre konkrétneho vlastníka (rozdiel sa pripočíta k vybranému druhu nákladu v predpise)
- v tzv.MODELOVANOM PREDPISE v ponuke prehlad prepisu podľa vlastníkov a podľa nákladov doplnený aj súčtový prehlad podľa vlastníka resp. nákladu, v aktuálnych predpisoch doplnený súčtový prehlad : Porovnanie aktuálneho a minulého predpisu aj s vyčíslením rozdielu (+ resp. - mes.platby)
(len ak existuje subor tzv. minulého predpisu)
- v časti PREDPISY v prehladoch pre vlastníka (Oznámenie o zmene zálohovej platby, Oznámenie o zálohovej platbe ) sa vypisuje aj IBAN firmu oddelený po 4 znakoch