Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

VŠEOBECNÉ
- V údajoch o firme, v zozname dodav-odberatelov a v zozname zamestnancov vymenené poradie záznamu IBAN - ÚČET, prvý je IBAN

PLAT.PRÍKAZY
- v SEPA a STÁLYCH PRÍKAZOCH je prvý IBAN až za ním BBAN (starý tvar účtu) (doplnené aut. doplňanie IBAN->BBAN,BBAN->IBAN)
- užívateľské reporty plat. príkazov - presunuté do SEPA príkazov
- v tlači starých plat. príkazov (BBAN) - už sa neponúka tlač do formulárov programom FormEdik
- v ponuke Tlač SEPA platobných príkazov doplnená ponuka: '7- Tlač platobného príkazu s QR kódami, pre každý riadok platobného príkazu sa vytvorí samostatný obrázok s QR kódom pre úhradu príkazu pomocou aplikacií jednotlivých bánk v smartfónoch
- upravené PDF formuláre - sólo aj hromadný pre TATRABANKU (bez údaja BIC)

SKLADY
- Záznam pohybov pri ktorých je možné zadávať číslo zákazky - doplnené v hlavičke záznamu ShiftF4: Zákazky (možnosť prezerať podľa kľúča a a hľadať časť názvu zákazky + prevziať do záznamu + opravovať zákazky)

UČTO(J)
- KVDPH - v jednoduchom účtovníctve bola upravená kontrolná tlač TAB B3 s členením na TAB 3.1 resp. TAB 3.2 od 1.4.2016

SALDO
- V ponuke ÚHRADA Z BANKOVÉHO VÝPISU po načítaní SEPA výpisu sa v prvom riadku zobrazuje aj POČIATOČNÝ a KONCOVÝ STAV BU zo sepa výpisu a ak sa jedná o SEPA výpis , tak počiatočný a koncový stav sa zobrazí aj pri spracovaní úhrad bankového výpisu

BYTSPOL
- Vo výstupoch v časti Vyučtovanie nákladov -> Sumárny prehlad doplnená časť 4 - MINCOVKA pre PREPLATKY. V tejto časti je možné najprv označiť pre jednotlivého vlastníka SPOSOB VÝPLATY PREPLATKU (H-hotovost, P-poukážka , U-účet), a pre vlastníkov ktorým sa preplatok vypláca v hotovosti je možné získať MINCOVKU
- v doplnení spôsobu úhrady PREPLATKU - doplnené ShiftF3: Automatické doplnenie spôsobu úhrady U (Účet) z odberateľov do Vlastníkov ,ak je uvedený IBAN odberateľa(vlastníka), u ostatných sa doplní forma úhrady H -hotovosť
- V sumárnom prehľade vyúčtovania v prípade že bol doplnený spôsob výplaty preplatku sa zobrazí aj rozpis preplatku podľa spôsobu výplaty