Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

KONIEC ROKA
INSYPOP
- Doplnené vytvorenie DPPO.xml pre Daň.priznanie právnických osob za rok 2017
- Doplnená tlač priznania PO do PDF formulára, aj PRILOHA1 a PRILOHA2 a POTVRDENIE (k dnešnému dňu nie je možné súbor
DPPO.xml vyskúšať na webe FS, nakoľko nie je ešte sprístupnené podanie DP PO za rok 2017 na webe FS)
INSYPOJ
- Doplnené vytvorenie DPFO.xml pre Daň.priznanie fyzických osob - Typ B za rok 2017 (Typ A sa nemeni !)
- Doplnená tlač priznania FO Typ B do PDF formulára, aj PRILOHA a POTVRDENIE (k dnešnému dňu nie je možné súbor
DPFO.xml vyskúšať na webe FS, nakoľko nie je ešte sprístupnené podanie DP FO Typ B za rok 2017 na webe FS)

UČTO
DPH
- Doplnené vytvorenie súboru DPH.xml pre DP DPH pre rok 2018
- Doplnený nový DPH18.pdf formulár + tlač do pdf formulára pre rok 2018

MZDY
- Personalistika
- aktualizovaný PDF formulár MzVyhl.pdf - VYHLÁSENIE pre uplatnenie nezdanitelnej časti pre rok 2018 (podla FS)
- aktualizovaný PDF formulár MzZiadRZ.pdf - Žiadosť o ročné zúčtovanie za rok 2017 podla vzoru FS
- Podľa FS Potvrdenie o zdanit.mzde pre rok 2017 (bolo menené) je platné aj pre rok 2018
- Pri nastavení miezd do starého roku je nezdan. odpočet nastavený na starú hodnotu
- Vo výstupoch miezd v ponuke ODVOD na zákonné poistenie a daň, v podponuke Oznámenia pre finančnú správu - doplnená
ponuka 3 - Oznamenie OZN4311v18 platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (podáva sa napr. po
vyplatení dividend za rok 2017 do 15 dní po uplynutí mesiaca v ktorom boli dividendy vyplatené), doplnená aj tlač do
PDF formulára a vytvorenie XML súboru pre FS
- Súbory pre ZDR.POISTOVNE (Vykaz,RL,Dividendy) - po výbere ponuky vytvorenia súboru TXT - je aktivna len bývala ponuka
Súbor pre internet s rovnakým názvom súboru (bývalá ponuka Dávkový súbor je potlačená)

SKLADY
- Prehlad pohybov podľa učt.prípadov s materiálovými skupinami: doplnený výpis 2. mernej jednotky