Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Výkaz pre zdravotné poisťovne:
- v sumárnej časti výkazu je upravený nápočet do riadku 5: Vymeriavací základ podľa $13 zákona - poistenci bez zdravotného postihnutia resp. do riadku 12: Vymeriavací základ podľa $13 - poistenci so zdravotným postihnutím. Do týchto riadkov sa napočítava vymeriavací základ zamestnancov po odčítani základu tzv.odpočítateľnej položky.
Od januára 2018 v prípade uplatnenia zdravotnej odpočítatelnej položky sa upravuje len vymeriavací základ zamestnanca ,pre výpočet vymeriavacieho základu pre výpočet odvodu firmy sa neuplatní. Uvedená úprava sa teda dotkne výkazu pre zdravotné poisťovne len pri tých firmách, kde sa uplatňuje u zamestnancov zdravotný odpočet už v priebehu roka.

POZNÁMKA
- Od dnešného dňa sú na stránke Finančnej správy prístupné aj formuláre pre podanie Priznania fyzických osob Typ B
a Priznania právnických osob za rok 2017. Priznania je možné podávať aj programom eDane/Java.