Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

KONIEC ROKA
- V časti KONIEC ROKA -> DAŇOVÉ PRIZNANIE (Insypoj aj Insypop) doplnená ponuka OZNÁMENIE o predĺžení lehoty s možnosťou tlače PDF formulára aj vytvorenia súboru DPOznLeh.xml pre Finančnú správu (aj aut.vyvolanie programom eDane/Java) (Od 1.1.2018 je potrebné v prípade oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania pouziť len PREDPÍSANÝ FORMULÁR z FS)
- Pri otázkach: ponechať pohyby za starý rok, je preddefinované nastavenie ÁNO

SKLADY
- Pri zázname príjmových dokladov bola klávesa F8: druhé množstvo, teraz cez túto klávesu F8:Doplňujúce údaje je možné zaznamenať viacero doplňujúcich údajov pre súbor skladu (kód k sklad.položke,kód clo,popis,predajné ceny2 3 a 4 bez dph,
druhé množstvo a kód MJ2)
- V časti Prehlady zo skladovej evidencie, v ponukách Prehlady pohybov a prehlady predaja podľa skladových položiek: vo všetkých podponukách s výberom: Všetky skladové položky je doplnená možnosť výberu SklPol Od-Do (Výber skladových položiek od-Do upravený na možnosť cez ShiftF2-zoznamy skladových položiek prevziať číslo skladovej položky Od aj Do zo skladu)
- V ponuke: Dennik pohybov je možné vypísať doklady aj za staré roky
- Editor pohybov - ShiftF6: vypíše len doklady za jeden rok - rok dokladu pod kurzorom

FAKTÚRY
- Pre platiteľa DPH sa na konci faktúr vždy tlačí aj tabuľka rekatitulácie DPH (aj keď suma DPH je nula , doteraz len ak bola suma DPH nenulová)
- V hlavičke FAKTúR je možné zadať ako TYP DOKLADU aj: 4-DOKLAD K PRIJATEJ PLATBE (vypisuje sa aj na faktúrach)
- prehlady a rekapitulácie faktúr možno tlačiť aj z predošlých učtovných rokov

MZDY
- EVIDENČNÝ LIST -pre Sociálnu poisťovňu je možné vytvoriť a odoslať Evidenčný list dochodkového poistenia pre VIACERÝCH zamestnancov NARAZ (doteraz po jednom)
- V časti Vstupy -> Súbor zamestnancov -> PERSONALISTIKA -> PDF doplnený formulár MzVyhDar.pdf - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
- Do ShiftF1 doplnená aktualizácia ročného kalendára

EVIDOP
- Pri zázname jázd áut je povolený ľubobolný starší dátum
- Pri prehladoch jázd áut je možné zadať Dátum Od aj starší ako 1.1 aktuálneho učtovného roku

UČTO
- V ponuke: Denník učtovných pohybov je možné vypísať doklady aj za staré roky
- Editor pohybov - ShiftF6: vypíše len doklady za jeden rok - rok dokladu pod kurzorom
- Doplnená nova ponuka: Vyradenie starých pohybov pred dátumom uzávierky