Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDA PRI PRÍLEŽITOSTI - 13. a 14. plat
- Doplnený nový druh mzdy: 20 - Mzda pri príležitosti.
V prípade, že od obdobia 05/2018 nahráte tento typ mzdy (13. plat), potom program do 500 eur nepočíta zdravotný odvod. Z hodnoty nad 500 eur je počítaný aj zdravotný odvod.
Zdravotné poisťovne od obdobia 05/2018 zmenili aj výkazy a vstupné TXT a XML súbory. Doplnili stlpec pre 13. a 14. plat: Suma plnenia oslobodená od platenia poistného.

GDPR - Ochrana osobných údajov
- Do personalistiky bol doplnený nový PDF formulár: Súhlas so spracovaním osobných údajov - GDPR
- Program INSYPO už aj v minulosti obsahoval možnosti ochrany údajov.
Pre vstup do programu môžete používať heslá.
Všetky výstupy môžete previesť do PDF tvaru a následne PDF zaheslovať.
Program eviduje podrobný protokol činnosti. V protokole je evidovaná každá spustená ponuka prihláseného užívateľa.
Údaje sú zapísané na pevnom disku tak, že sú čitateľné len z programu INSYPO.

ÚČTO
- Nové výkazy v podvojnom účtovníctve v časti: Účtovné výkazy podľa číselníka - Tlač do PDF formulára pre MIKRO účtovnú jednotku doplnená aj tlač do ANGLICKÉHO a NEMECKÉHO formulára.

PLATOBNÉ PRÍKAZY
- Pri výbere z miezd pre Sociálnu poisťovňu špecifický symbol zmenený z MMRRRR na RRRRMM - pre pravidelný príjem,
a z MM99RRRR na RRRR99MM - pre nepravidelný príjem.

SKLADY
- Evidované skladové položky: doplnená klávesa ShiftF6: prehľad. Keď položka je viac krát (rôzne sklady), potom zobrazí položky a sumár.
- Bezobratkové položky: keď bol pohyb na inom sklade, tak položka nie je v prehľade (predaj na inom sklade).

MZDY
- Na výplatnú pásku vypisuje prvý hodinový a denný priemer zo súboru zamestnancov keď hodnota je rôzna od nuly.