Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

Elektronická komunikácia
- Od 1.júla 2018 povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou sa rozširuje na všetky fyzické osoby podnikateľov. Program INSYPO umožňuje túto elektronickú komunikáciu.
MZDY
- Od 1. júla 2018 si podobne ako študenti budú môcť aj pracujúci dôchodcovia určiť jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, na základe ktorej, ak neprekročia mesačne, resp. priemerne mesačne príjem 200 eur, budú môcť využiť odvodovú úľavu a nebudú platiť poistné na sociálne poistenie.
- Bol doplnený nový druh mzdy: 16-Dohoda-dôchodca do 200 eur.
- Do personalistiky doplnený nový formulár: Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA) k dohode o vykonaní práce alebo k dohode o pracovnej činnosti na účely uplatnenia práva podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. júla 2018.
- V súbore zamestnancov a registračnom liste pre Sociálnu poisťovňu boli doplnené nové kódy pre dohodárov-dôchodcov (F8).
- Nová štruktúra XML registračného listu. Od 27.6.2018 registračný list XML do Sociálnej poisťovne môže byť len v novej štruktúre, preto je potrebné inštalovať túto novú verziu INSYPO.
- Od obdobia 07/2018 (v auguste) je zmenená aj štruktúra XML mesačného výkazu pre SP.
PLAT.PRIKAZY
- Pri vytvorení SEPA.xml sa rešpektuje parameter pre tlač: Tlačiť vedúce nuly vo VS a SS.