Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

VŠEOBECNÉ
-KURZOVÉ LÍSTKY - úprava čítania kurzového lístka z ww.ecb.europa.eu (z dovodu zmeny protokolu z HTTP na HTTPS)
-V údržbe systému v časti Zákazky doplnené ShiftF6: zákazky podľa názvu

MZDY
-Potvrdenie o zdaniteľnej mzde - pre prípad,že bol vyplatený 13 alebo 14 plat sa doplňujú údaje doba zamestnania-počet mesiacov k 30.4 a k 31.12, opravený PDF formulár pre Potvrdenie o zdanitelnej mzde PotvZdPr8.pdf (nedoplňovalo sa rodné čislo)
-V ponuke Odvod na zákonné poistenie a daň v časti Prehlad zdravotných odvodov bol opravený súčet zdr.odpočtu