Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

VŠEOBECNÉ
- Doplnená možnosť nastavenia automatickej synchronizácie súboru zoznamu evidovaných platiteľov DPH z FS v lokálnej sieti
- Oprava automatickej dennej aktualizácie kurzového lístka z ECB

FAKTÚRY
- v hlavičke faktúry a v preddefinovanej forme úhrady v odberateľoch je možné použiť FORMU ÚHRADY: 7-Platba vopred
- doplnený parameter:
Prevziať číslo objednávky z dod.listu zo skladu do VAR.SYMBOLU faktúry (testuje sa -> len ak je nenulové max 10
číslic) (štandartne nastavený NIE), ak je uvedený VS v odberateľovi , má prednosť
- v ponuke: Rekapitulácia faktúr podľa odberateľov doplnená tlač Reports faktúr odberateľov s výberom obdobia a
odberateľa

MZDY
- Počas záznamu je možné zobraziť čistú mzdu zamestnanca (CtrlF8)
- Údaj čistá mzda na výplatnej listine je počítaná z hrubej mzdy a nie z daňového základu
- 13. a 14. plat do 500 eur je riesený podobne ako dohoda študenti a dochodcovia
- Personalistika - opravená veľkosť písma pre firmu v pracovnej zmluve (MzPracZm.pdf)

SALDO
- Pri úhrade v hlavičke je zobrazený aktuálny dátum
- Pri zázname salda doplnená možnosť ShiftF6-prehlad zaznamenávaného dokladu

PLATOBNÉ PRÍKAZY
- Pri tlači prikazu pre firmu sa vypíše až 40 znakov popisného textu