Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

VSEOBECNE
- IčDPH - Pri načítaní zoznamu platcov DPH z FS je načítane aj IČO, v prehlade je doplnené hladanie podľa IČA
- Pri zazname nového dodav/odberatela, ak je načítaný zoznam IčDPH z FS, na základe IČA sa doplní aj IčDPH

MZDY
-DAŇ.PRIZNANIE TYP A:
- doplnená tlač do PDF formulára DPFOA.pdf pre Daň.priznanie TYP A za rok 2018 a taktiež doplnený PDF formulár DPFOA18P.pdf - Potvrdenie o podaní daň.priznania TypA
- doplnené vytvorenie XML súboru DPFOA.xml pre priznania Typ A za rok 2018

-MES.PREHLAD preddavkov za rok 2019 pre FS:
- doplnené vytvorenie xml súboru MESPRED.xml pre rok 2019 pre FS

-ROČNÉ HLÁSENIE pre FS za rok 2018:
- doplnené vytvorenie xml súboru HLASPRED.xml pre rok 2018 pre FS

-POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE z príjmov zo závislej činnosti (pre poukázanie 2 resp. 3 percent)-aktualizovaný formulár PotvZdan.pdf

-PERSONALISTIKA
-VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane ... - aktualizovaný formulár MzVyhDar.pdf
-ŽIADOSŤ o vykonanie ročného zúčtovania zo závislej činnosti ... - aktualizovaný formulár MzZiadRZ.pdf

KONIEC ROKA
- J učto: DAŇ.PRIZNANIE fyz.osob - TYP B - doplnené vytvorenie XML súboru DPFO.xml za rok 2018
- P ucto: DAŇ.PRIZNANIE práv.osob - TYP PO - doplnené vytvorenie XML súboru DPPO.xml za rok 2018

ŠTAT.VÝKAZY (P učto)
- doplnené nový formulár: Prod 3-04 Štvrťročný výkaz produkčných odvetví

UPOZORNENIE
v programoch INSYPO zatiaľ nie sú zapracované nové PDF formuláre pre Daň.priznanie TYP B za rok 2018, Daň.priznanie PO
za rok 2018 , Mesačný prehlad preddavkov pre FS pre rok 2019 a ROČNÉ HLÁSENIE pre FS za rok 2018 (budú doplnené do
programu po sprístupnení na stránke FS) , obdobne novo zapracované XML súbory pre Daň.priznania a Mesačný a Ročný
prehlad pre FS zatiaľ nebolo možné vyskúšať na stránke FS.