Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- UPOZORNENIE:
Počnúc mesiacom 04/2019 sa zvyšuje hodnota daňového bonusu pre deti do 6 rokov na dvojnások platnej hodnoty (pre rok
2019 pre deti do 6 rokov od 04/2019 bude 44.34 eur , pre ostatné deti s nárokom na daňový bonus sa hodnota nemení
zostáva 22.17 eur)
- Do súboru zamestnancov bola doplnená hodnota POČET DETÍ do 6 rokov pre daňový bonus. Upozorňujeme, že najneskor pred
výpočtom miezd za mesiac 04/2019 je potrebné RUČNE doplniť údaj POČET DETÍ do 6 rokov.
- ROČNÉ HLÁSENIE za rok 2018 - upravené vytvorenie súboru HLASPRED.xml podľa požiadaviek FS,opravená tlač do PDF
formulára - v V.časti sa netlačil riadok 5 - nezdaniteľná časť na daňovníka

KONIEC ROKA(J)
- Daňové priznanie fyzických osob TYP B - na 2.strane pri druhom až štvrtom dieťati boli na obrazovke prehodené údaje
Kúpeľná starostlivosť a Bonus na dieťa za 12 mesiacov - opravené

UČTO
- DBF VSTUP - do vstupného DBF súboru pre učto a saldo bola doplnená cudzia mena , ak cudzia mena je rozna od nuly a EUR
bez dph a EUR dph je rovné nule a je uvedený kód DPH, potom EUR bez dph a EUR dph je vypočítane s kurzom
- Prehlad ROZBOR NÁKLADOV a VÝNOSOV podľa zákaziek (resp. PRÍJMOV a VÝDAJOV) - v položkovej zostave , ak v parametroch
programu sa nastaví ZHUSTENÁ TLAČ zostáv - doplnený zhustený prehlad s výpisom dodavateľa/odberateľa v riadku

SKLADY
- OBRATOVÁ SÚPISKA ZÁSOB podľa názvov položiek - zhustená tlač - doplnený Názov mernej jednotky,ak druhé množstvo v
súbore položiek skladu je rozne od nuly , vypisuje sa aj druhý riadok s prepočtom druhého množstva a názvom druhej
mernej jednotky