Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

eKASA
- Doplnené nové fiškálne moduly EASY-POS.eKasa a VAROS.eKasa
- Nový pokladničný program KASA2019

Nové fiškálne moduly eKasa Vám nainštalujú servisný technici, ktorí Vám inštalovali staré fiškálne moduly.
Termín pre použitie eKasy prakticky bol posunutý k 31.12.2019, v prípade že do konca júna (do platnosti novely zákona) požiadate Finančnú správu o identifikačné údaje eKasy.

MZDY - TREXIMA
- Kód riadku 49-MIESTO, zle vyplňoval (bol 4 a nie 0, keď nebol nástup a ukončenie pracovného pomeru)

SALDO
- Doplnený prehľad meškania úhrad pohľadávok resp. záväzkov nad zadaným počtom dní, podľa odberateľov a podľa kódov odberateľov

PLAT.PRIKAZY
-Špecifický symbol pre mzdy-nepravidelný príjem bol zmenený z YYYY99MM na MM99YYYY