Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

VŠEOBECNÉ
VIRTUÁLNA eKASA
- upravené súbory pre prenos položiek skladu pre Virtuálnu kasu finačnej správy nasledovne:
- Doplnené nové udaje SKLPOL a BARKOD do .csv a .xml
- V .csv doplnená hlavička
- V .xml cena na 3 desatinné miesta
- Do edit opravy doplnené: BARCODE a ODOSLANE
- Nová ponuka: Zmena označených polžziek na odoslané
- V oprave doplnené: ShiftF1: počet označených položiek a
ShiftF2: počet odoslaných položiek

EASYPOS-eKasa:
- pri storne dokladu so ZLAVOU-znamienko v príkaze LZ je PLUS
- zmenený príkaz pre ODSTRIHNUTIE PAPIERA (VYSUNUTIE BOXu)

MZDY
- Denný vymeriavací základ doplnené do ShiftF1
- Pri zázname je možné prepočítať hodiny z dni, aj pri oprave
- Pri súbore zamestnancov cez Tab je možné zobraziť len aktuálne zamestnaných zamestnancov (zamestnanci s ukončeným pracovným pomerom nie sú zobrazení)
- Oznámenie o zrážkovej dani pre FS - v PRÍLOHE sa na základe základu a sadzby ponúka vypočítaná daň
- opravene autom.vyvolanie pre podanie výkazov pre VŠZP (z https://portal.vszp.sk --> https://www.epobocka.com)

PLAT.PRÍKAZY
- Pri zrušeni posledného príkazu ak je uvedený dátum splatnosti a je pred aktuálnym dátumom,potom dátum splatnosti sa nastaví na aktuálny dátum
- v Stálych príkazoch - doplnená položka Správa pre príjemcu

FAKTÚRY
- REKAPITULÁCIA faktúr - doplnené aj prehlady podľa dátumu odoslania a dátumu
splatnosti faktúry