Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Do priemerov doplnené polročné odmeny (delenie na dva 1/2)
- Doplnený Prehlad vstupných dokladov aj podľa poradia druhov miezd
- Doplnená Rekapitulácia miezd aj podľa poradia druhov miezd
- PERSONALISTIKA - úprava pracovnej zmluvy + vymenený formular MzPracZm.pdf -
pracovna zmluva ( v časti 13 ostatné dohodnuté podmienky: zvýšený počet
riadkov z volného textu zo súboru zamestnancov z 11 na 24 riadkov
a vymenený formulár MzZMPZ.pdf - dohoda o zmene pracovnej zmluvy -
v časti 1 d, ďalšie zmeny: zvýšený počet riadkov z 5 na 9

UČTO
- Výkaz DPH a Súhrnný výkaz DPH - pri vytvorení doplnená otázka na typ výkazu
(riadny, opravný, dodatočný) + v súhrnnom výkaze DPH ponúka dátum obdobne ako
vo výkaze DPH a kontrolnom výkaze DPH

eKasa EasyPos
- Storno zľavy - upravená druhá časť ,príkaz LZ nahradený príkazom LO a doplnené
aj to tohto príkazu RFID pre stono doklad