Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

KONIEC ROKA
- J - doplnená tlač DPFO Typ B za rok 2019 do PDF formulárov + doplnené vytvorenie XML súborov pre podanie priznania na webe FS
- P - doplnená tlač DPPO za rok 2019 do PDF formulárov + doplnené vytvorenie XML súborov pre podanie priznania na webe FS (zatiaľ chýba v eDane/Java a eDane/Win)
UČTO
- doplnená tlač do pdf formulára DPH výkaz pre rok 2020
- doplnené vytvorenie XML súboru pre podanie DPH výkazu pre rok 2020
- doplnená tlač do pdf formulára Súhrnný výkaz DPH pre rok 2020
- doplnené vytvorenie XML súboru pre podanie Súhrnného DPH výkazu pre rok 2020
ŠTAT.VÝKAZY (P učto)
- Doplnené kvartálne výkazy pre rok 2020
Prod 13-04 Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
Prod 3-04 Štvrťročný výkaz produkčných odvetví
MZDY
- doplnená tlač do pdf formulárov pre ROČNÉ HLÁSENIE za rok 2019 pre FS
- doplnené vytvorenie XML súboru pre podanie HLÁSENIA za rok 2019
FIŠKÁLNE MODULY
eKASA - EASYPOS
- hladina % DPH v parametrických údajoch pre DPH može byť zvolená ako 1.sadzba ... 10 % , 2.sadzba ... 20 %, ale aj śtandartne 1.sadzba ... 20 % , 2.sadzba ... 10 %
eKASA - VAROS
- Ak bola zľava na položku , do ďalšch polozžiek sa mohol naplniť nesprávny rkód -> opravené