Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Doplnený výkaz pre COVID-19: Povinne zatvorenie prevádzky
- Doplnená tlač do PDF formulára Žiadosť COVID-19 (CV19Zia1.pdf)
- Doplnená tlač do PDF formulára Výkazu COVID-19 (CV19Vyk1.pdf)

POZNÁMKA:
Pre správne vytvorenie výkazu je potrebné zaznamenať náhrady z titulu COVID na druh mzdy Platené náhrady ,pripadne najprv vytvoriť v zozname druhov miezd nový druh mzdy napr. NÁHRADY COVID s rovnakými nápočtami ako platené náhrady. Tento druh mzdy sa potom vyberá do výkazu , v ktorom sa za mesiac marec 2020 vypočíta príspevok 80 percent.

Vytvorené PDF súbory je potrebné zaslať na miestne prislušný úrad práce,emailovú adresu je možné ziskať na stranke www.pomahameludom.sk po zadani miesta firmy