Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Doplnené nové žiadosti a výkazy pre priznanie finančného príspevku z titulu COVID19, a to
- Žiadosť (CV19Zi3A.pdf) a výkaz 3A (CV19Vy3A.pdf) - podpora zamestnávateľa na úhradu mzdy zamestnancovi,ktorému zamestnávateľ nemože pridelovať prácu z dovodu prekážky na strane zamestnávateľa (max. 880 eur na zamestnanca)
- Žiadosť (CV19Zi3B.pdf) a výkaz 3B (CV19Vy3B.pdf) - podpora zamestnávateľa na úhradu časti mzdových nákladov na zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (paušálne príspevky na zamestnanca v zvislosti od poklesu tržieb podľa preddefinovaných sadzieb a hraníc pre marec v polovičnej výške , pre apríl v plnej výške)

Poznámka:

Z týchto dvoch možností (Výkaz 3A resp. Výkaz 3B) možno zvoliť LEN JEDNU z týchto metód na celé obdobie . Vytvorené PDF súbory je potrebné zaslať na miestne prislušný úrad práce,emailovú adresu ako aj všetky informácie je možné ziskať na stranke www.pomahameludom.sk