Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
COVID-19:
- Príspevok do 3.4.2020 je 80 % a od 4.4.2020 je 100 % z náhrady mzdy. Od 4.4.2020 je zmena zákonníka práce,náhrada mzdy je 80 % kvartálneho priemeru.
- Od 04/2020 hodinový priemer može byť len zo súboru zamestnancov
- Žiadosti CV19Zi3A.pdf a CV19Zi3B.pdf - zvačšené písmo v kolonke IČO
- Formulár výkaz CV19Vyk1.pdf - opravený názov firmy
- Formulár výkaz CV19Vy3B.pdf - chýbala kolonka pre Počet zamestnancov na ktorých sa čerpá náhrada (v hlavičke)
PLAT.PRÍKAZY
- V ponuke: OPRAVA PRÍKAZU doplnené:
ShiftF3: Doplnenie textu do údaja SPRÁVA pre PRÍJEMCU , a to buď do všetkých položiek príkazu ,alebo len do položiek u ktorých je údaj Správa pre príjemcu PRÁZDNY