Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Výkaz práce (štatistika) - doplnená možnosť dalších 5 tzv. VYLÚČENÝCH kategórií, ktoré nevstupujú do výkazu
- opravený PDF formulár PERSONALISTIKA - Vyhlásenie pre daňové účely... (MzVyhl.pdf) - nanaplnil sa údaj FIRMA zamestnávateľa
- upravená NÁPLŇ číselníka pre NÁPOČET PRIEMEROV:
Druh mzdy 05: NÁHRADY miezd - sa nenapočítava do pracovnoprávneho priemeru (priemer 2) (len pre nové založenie firmy)

UČTO
- Vstupy -> OPRAVA ZAZNAMENANÝCH POHYBOV -> Oprava/vyradenie s hladaním -> pri F10 - oprava v prípade,že na jednom doklade je viac záznamov, tak pri stlačení F10 sa otvorí ten záznam na ktorom je kurzor, podobne aj F8-vyradenie dokladu (doteraz prvý záznam dokladu)
- Načítanie DBF: - Doplnená úhrada pohladávok podľa var.symbolu pre prípad ak nie je nájdená položka podľa čísla dokladu

SKLADY
EVIDENCIA OBALOV
- Doplnený nový prehlad obalov podľa kódov dodav-odberatela

HIM
- P: Pri vyradení a oprave učtovných odpisov doplnená kontrola: ak je zadaný dátum vyradenia, potom učtovný odpis = 0