Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Oprava Registračného listu zamestnanca (RL.xml) pre Sociálnu poisťovňu - pri PRIHLÁŠKE a ZMENE sa adresa bydliska nezadáva
- Daň.priznanie TYP A za rok 2020 - doplnená tlač do PDF formulára a vytvorenie XML súboru pre FS (na FS už je sprístupnené podanie za rok 2020)
- OZNÁMENIE o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (OZN4311v21) - aktualizované podľa FS,upravené pre podanie pre rok 2021 (zatiaľ chýba PDF formulár pre rok 2021 a vytvorenie XML súboru)

UČTO
- DPH - doplnená tlač do PDF formulára (DPH21.pdf) pre daň.priznanie DPH pre rok 2021 a vytvorenie XML súboru pre DPH výkaz 2021 pre FS (na FS už je sprístupnené podanie pre rok 2021)

KONIEC ROKA
- INSYPOJ:
- Daň.priznanie TYP B za rok 2020 - doplnená tlač do PDF formulárov za rok 2020 (okrem POTVRDENIA) a vytvorenie XML súboru pre FS (na FS už je spristupnené podanie za rok 2020)
- INSYPOP:
- Daň.priznanie TYP PO za rok 2020 - doplnená tlač do PDF formulárov za rok 2020 a vytvorenie XML súboru DPPO.xml pre FS
(na FS už je spristupnené podanie za rok 2020)

DODAV-ODBER.
- Tlač adries zo zoznamu dodav-odber. s programom Reports - doplnená tlač údaja: štát

UPOZORNENIE:
Na portály Fin.správy zatiaľ nie je možné podať ani tlačiť do PDF formulára nasledovné prehlady:
DMVv20 - Daňové priznanie motorových vozidiel za rok 2020 (možno podať do 31.3.2021)
OZN4311v21 - Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa 43 ods.11 pre rok 2021
Po sprístupnení podkladov na FS budú príslušné XML súbory a PDF formuláre doplnené aj do programov INSYPO.