Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Doplnený nový XML súbor pre pravidelný aj nepravidelný príjem - VÝKAZ pre Soc.poistovňu pre rok 2021 (XML súbory zatiaľ nebolo možné testovať na webe Sociálnej poisťovne, v prípade potreby bude táto časť aktualizovaná)
- V ponuke Odvody pre Sociálnu poistovňu - doplnené čítanie súboru aktuálnych identifikačných čísiel právneho vzťahu (IčPV z .CSV súboru), ktorý je možné získať po prihlásení na portál Sociálnej poisťovne v časti REGISTER
(uvedený .csv súbor umožňuje namiesto ručného doplnenia využiť automatické doplnenie IčPV zo súboru .csv)
- v ponuke ODVODY pre Finančnú správu v časti OZNÁMENIE o dani vyberanej zrážkou aktualizované PDF formuláre (VykZRDHl.pdf a VykZRDPr.pdf) a taktiež XML súbor (ZRDAN.xml) pre OZNÁMENIE o dani vyberanej zrážkou (OZN4311v1) pre podanie pre rok 2021 (podanie je už prístupne na portály FS)

KONIEC ROKA
- V daňových priznaniach FO a PO aktualizovaný PDF formulár (DPOznLeh.pdf) a súbor OznamLeh.XML pre FS pre OZNÁMENIE daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa $49 ods.3 písm. a, alebo b, pre priznania za rok 2020

ŠTAT.VÝKAZY
- Doplnený nový výkaz Stav1-12 pre rok 2021

POZNÁMKA:
K dnešnému dňu zatiaľ nadalej nie je možné podať DAŇOVÉ PRIZNANIE motorových vozidiel za rok 2020 na webe FS , po sprístupnení podania bude vytvorenie XML súboru a tlač do PDF formulárov následne doplnené aj do programov INSYPO.
Termín podania dane z mot.vozidiel za rok 2020 bol posunutý do 31.3.2021