Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

EVIDOP
- doplnené PDF formuláre pre Daň.priznanie motorových vozidiel za rok 2020
- doplnené vytvorenie XML súboru DMotVoz.xml pre FS pre podanie Dane z mot.vozidiel za rok 2020 (na FS aj v eDane/Java už je sprístupnené podanie za rok 2020)
MZDY
- v ponuke Oznámenie pre Sociálnu poisťovňu v časti Doplnenie IčPV zo súboru .csv upravené riešenie pre prípad,ak ten istý
pracovník má viac pracovných pomerov (t.j. v súbore zamestnancov je evidovaný viackrát)
SKLADY
- V prehlade Sledovanie dohodnutého odberu - úprava skladovej ceny