Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- V prehlade Rekapitulácia miezd za vybrané druhy miezd pri odvodoch je doplnený príslušný vymeriavací základ (ak je nenulový)
- Pri COVID-19: Úprava prehladu pre mesiac február 2021
- Pri COVID-19: od 01/2021 sa porovnáva mesiac s rokom 2019 a nie 2020
- Pri oprave prílohy Socpoist výkazu do novej položky doťahuje IčPV

VŠEOBECNÉ
- Opravené načítanie zoznamu IčDPH z www.financnasprava.sk v podknižniciach cez ShiftF1: Zoznamy