Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
COVID-19
- Od obdobia 02.2021 doplnený výber tržieb za ďalšie staré obdobia:
- rovnaký mesiac z roku 2020
- priemer za rok 2020
- mesiac december 2020, január 2021 a február 2021
- Doplnený vstup pohybov okrem .DBF aj z .CSV súboru
BYTSPOL
- Doplnená možnosť odosielania ROČNÉHO VYUČTOVANIA podľa vlastníkov EMAILOM pre jednotlivých vlastníkov
UČTO
- Doplnený vstup učtovných pohybov okrem .DBF aj z .CSV súboru
SKLADY
- Doplnený vstup pohybov okrem .DBF aj z .CSV súboru