Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Rekapitulácia miezd - vybrané druhy miezd - položkový prehlad - doplnená tlač údaja MNOŽSTVO (na konci riadku)
- Pri vytvorení Trexima XML už nie je podponuka na obdobie (4.kv 2018)

FINANČNÁ SPRÁVA
- Vyvolanie programov eDane/Java a eDane/WIN z programov INSYPO je zmenené na inú adresu web stránky finančnej správy
(od 31.8.2021 Finančná správa aktualizovala programy eDane/Java a eDane/Win a zároveň zmenila web adresu pre automatické
vyvolanie programov z programov INSYPO)

ORIGINÁL DOKLADY
- V ponuke VÝSTUPY -> Denník vstupných dokladov doplnená podponuka: Výber orginálnych dokladov, v tejto ponuke je možné
vytvoriť spolu všetky originál doklady z volného textu zaznamenané pri nahrávaní položiek v časti POHYBY a v časti SALDO
(pomocou kláves ALT-F9). Vybrané orginálne doklady sa vyberú do podadresára ...\ORGDOKL,v prehliadači je potom možné
prezerať originál doklady bez štartovania programov INSYPO.