Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

DODAV/ODBERATELIA
- Načítanie súboru IBAN účtov platcov DPH a súboru OÚD - osobný účet pre DPH platitela na FS - na základe informácií z FS sme upravili adresu pre
načítanie uvedených zoznamov

KONIEC ROKA
J: -Doplnená tlač priznania Typ B za rok 2021 do PDF formulára
-Doplnené vytvorenie XML súboru pre podanie priznania TypB za rok 2021 na portály FS
J: -Uzávierka pre NEZISKOVÉ organizácie - doplnené vytvorenie XML súboru pre podanie za rok 2021 (vlani sa uzávierka pridávala ako príloha v tvare
PDF súboru)
J: -Doplnená tlač do PDF formulára učt.uzávierka pre NEZISKOVKY - formulár UZNO.pdf nie je z FinSprávy (vytvorený "ručne")

P: -Doplnená tlač priznania Typ PO za rok 2021 do PDF formulára
-Doplnené vytvorenie XML súboru pre podanie priznania TypPO za rok 2021 na portály FS
P: -Číselníky pre učt.uzávierku pre NEZISKOVKY (číselník 6 a 7) - nová náplň už aj pre UčtZav za rok 2021 (čiselník 6 a 7 v pripade potreby je možné v
ponuke: Prezatie vzorových číselníkov.. prevziať z našho distribuovaného súboru.

P: -Uzávierka pre NEZISKOVÉ organizácie - doplnené vytvorenie XML súboru pre podanie za rok 2021 (vlani sa uzávierka pridávala ako príloha v tvare
PDF súboru)
P: -Doplnená tlač do PDF formulára učt.uzávierka pre NEZISKOVKY - formulár UZNUJ.pdf nie je z FinSpravy (vytvorený "ručne")

MZDY
-Doplnená tlač priznania Typ A za rok 2021 do PDF formulára
-Doplnené vytvorenie XML súboru pre podanie priznania TypA za rok 2021 na portály FS

ŠTAT.VÝKAZY
P: - Od roku 2022 už neexistuje: Prod 13-04 Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch