Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

DODAV/ODBERATELIA
- V ponuke Aktualizácie dodav/odberatelov - časti B-Zoznam bankových účtov platcov DPH z FS doplnená ponuka 3-Kontrola IBAN účtov platcov DPH
na zoznam , v tejto ponuke je možné zobraziť prehlad odberateľov u ktorých IBAN evidovaný v zozname odberateľov sa NENACHÁDZA v zozname
účtov platcov DPH nahlásených na FS

KONIEC ROKA
P: Podľa informácií z FS Účtovná uzávierka pre NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE v podvojnom účtovníctve (UZNUJv21) bude aktuálna až pri uzávierke
za rok 2022 v roku 2023, v programe obnovená uzávierka rovnaká ako za rok 2020 aj za rok 2021 (UZNUJ),aj číselníky 6 a 7 vo vzorových číselníkoch
Daň.priznanie PO - údaje o prijímateľoch dane - neobsahujú už adresu ani právnu formu
J: Podľa informácií z FS Účtovná uzávierka pre NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE v jednoduchom účtovníctve (UZNOv21) bude aktuálna až pri uzávierke
za rok 2022 v roku 2023, v programe obnovená uzávierka rovnaká ako za rok 2020 aj za rok 2021 (UZNO).
Daň.priznanie FO Typ B - údaje o prijímateľoch dane - už neobsahujú adresu ani právnu formu

MZDY
- Výkaz pre zdrav.poisťovňu - pre VšZP pri vytvorení VsZP.txt (textový súbor pre mesačný výkaz pre zdrav.poistovňu) už za mesiac 12/2021 sa vytvorí
súbor v novej štruktúre (15 položiek vo vete zamestnanca)
- Daň.priznanie TYP A - údaje o prijímateľoch dane - už neobsahujú adresu ani právnu formu

PLAT.PRÍKAZY
- ONLINE kontrola plat.príkazu na zoznam BÚ DPH z FS - upravená pre prípad, že firma má na FS nahlásených viacej BU v zozname účtov DPH

UPOZORNENIE:
Daňové priznania Typ A,Typ B,Typ PO - je už možné podať na webe FS a taktiež programom eDane/Java a v eDane/Win Typ PO. Zatiaľ nebola na FS
doplnená možnosť podania HLÁSENIA za rok 2021.