Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
VÝKAZ pre Sociálnu poisťovňu
- úprava vytvorenia súboru VYKAZ.xml pre Sociálnu poisťovňu:
upravená hlavička v súbore XML pre prípad, že existujú zamestnanci, ktorí majú povinnosť platiť do fondu pre kurzarbeit, ale v príslušnom mesiaci
je celkový odvod za firmu do fondu kurzarbeit nulový. (napr. prípad, že zamestnanec je celý mesiac na materskej a ostatní sú zamestnaní na dohodu)