Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

FAKTÚRY
- V aktualizácii odberateľov vo Faktúrach sa dá nastaviť okrem FORMY ÚHRADY aj preddefinovaný SPOSOB ZAOKRÚHLENIA faktúry (má prednosť pred globálnym nastavením zaokrúhľovania faktúry)
- REPORTS faktúra - ak je v hlavičke faktúry nastavené ZAOKRÚHLOVANIE=3 (na 5 centov), vypíše sa aj hodnota Zaokrúhlenia (ak je rôzna od 0)
- zaokrúhľovanie pokladničnej potvrdenky z Faktúry: ak je Dátum potvrdenky > 1.7.2022 zaokrúhli sa celková suma potvrdenky na 5 centov (aj keď faktúra nie je zaokrúhlená) aj s výpisom hodnoty zaokrúhlenia (ak je rôzna od 0)
- v hlavičke faktúr sa dá doplniť pre typ faktúry=5 pre ŤARCHOPIS
- oprava - pri zaokrúhľovaní faktúry na 5 centov (spôsob zaokrúhľovania=3) v ojedinelých prípadoch sa vypísala na faktúre celková hodnota k úhrade=0

STÁLE FAKTÚRY
- doplnené zaokrúhlenie = 3 (na 5 centov) v stálych faktúrach a v hlavičke TYP faktúry=5 (ŤARCHOPIS)

SKLADY
- Vo výstupoch skladov-> 6-KÓPIE DOKLADOV ->
8-ROZDIEL zo zaokrúhľovania pokladničných potvrdeniek - upravený prehľad v ktorom sa za vybrane obdobie zobrazuje suma pokladničnej potvrdenky za doklad NEZAOKRÚHLENÁ , suma za doklad od 1.7.2022 ZAOKRÚHLENÁ a suma ZAOKRÚHLENIA ako rozdiel zaokrúhlenej a nezaokrúhlenej sumy.