Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

eDANE/Java
-Finančná správa aktualizovala program eDANE/Java, v súvislosti s tým bolo upravené vyvolanie programu
eDANE/Java z programov INSYPO.

UPOZORNENIE:
Pre správne automatizované prevzatie XML súborov do programu eDANE/Java je podľa návodu zo stránky Finančnej
správy potrebné naištalovať zo stránky www.SLOVENSKO.sk v časti: Na stiahnutie , po stlačení: Zistiť
operačný systém buď kompletnú časť: Aplikácia [.exe 4.4 MB] resp. je možné inštalovať potrebné programy po
častiach. Bez naištalovania týchto programov z www.Slovensko.sk nie je možné automatizované vyvolanie programu
eDANE/Java z programov INSYPO.

MZDY
- Aktualizovaný prehlad POTVRDENIE O ZDANITEĽNEJ MZDE pre rok 2022 (aj PDF formular PotZdrPr2.pdf),
v prehlade sa sumárne zobrazuje daňový bonus za mesiace 01-06 a za mesiace 07-12.

FAKTÚRY
- Rekapitulácia faktúr podľa čísla faktúry: doplnený aj výber podľa čísla faktúry od-do

SALDO
- Pri opakovaní salda je otázka na dátum zučtovania a ak bol zadaný dátum dodania v povodnej položke, tak je naplnený
podľa dátumu zučtovania