Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Výkaz pre zdrav.poisťovne - upravený súbor XML pre podanie výkazov od obdobia miezd 01.2023 (hodnota TRUE nahradená 1 , FALSE nahradená 0)
- upravený PDF formulár MzZiadRZ.pdf - Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022 (Dátum a miesto bola osobitná strana)
Upozornenie:
- K dnešnému dňu na portály Finančnej správy zatiaľ nie je možné podať ROČNÉ HLÁSENIE za rok 2022 (po zverejnení štruktúry XML súboru bude vytvorenie XML súboru následne doplnené aj do programov INSYPO)

BYTOS
- v podvojnom učtovníctve , v časti Bytspol - v ponuke INSTAL -> Parametre, je možné zadať pre výber Učtov.prípadu salda - mesačné platby aj další alternatívny prípad salda (nepovinný) (podobne ako v BYTOSe v jednoduchom učtovníctve)

Poznámka:
V ponuke OSTATNÉ opatovne sprístupnená ponuka CESTOVNÉ VÝDAVKY