Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Prehľad - odvody pre zdrav.poisťovne - za aktuálne obdobie a taktiež za obdobie od - do doplnený údaj:
Dopočet zdrav.odvodov (aj v sumáre pre poisťovňu resp. celkom za firmu)
- V ponuke Prehľad odvodov od-do pre zdravotné poistenie doplnený okrem stĺpca min.dopočet zdr.odvodov aj súčet zdrav.odvodov za zamestnanca (odvod zamestnanca+dopočet min.odvodov)
- v prehľade POTVRDENIE o ZDANITELNEJ MZDE pre rok 2023 sa do riadku:
02 Poistné a príspevky celkom a do riadku: 02b z toho zdravotné poistenie napočítavá aj DOPOČET zdrav.poistenia

UČTO
- Výkaz DPH - do súčtového riadku R35 sa nenapočítaval riadok R29 (opravené)

SALDO
- Doplnená kontrola na duplicitný var.symbol pri zázname pohľadávok (v záväzkoch už bola)

VŠEOBECNÉ
-ODLOŽENIE programu a údajov: v 64bit - upravený výpočet voľného miesta na disku

BYTSPOL
- Pri vytvorení VYUČTOVANIA podľa vlastníkov je doplnená otázka:
Vytvoriť aj súbor pre odosielanie VYUČTOVANIA emailom ? (v prípade potreby možné vytvoriť len po definitívnom odsúhlasení
vyúčtovania podľa vlastníkov)
- upravené VYUČTOVANIE NÁKLADOV podľa vlastníkov - do vyučtovania nie sú zahrnutí vlastníci s rokom nadobudnutia bytu novším ako rok vyúčtovania (je možné si zazamenávať nové zmeny vlastníkov ešte pred vykonaním vyúčtovania za starý rok)
- súbor pre rozosielanie vyúčtovania mailom sa pri odpovedi VYTVORIŤ=ÁNO , vytvorí vždy nový (neaktualizuje sa)